Gregorjevanje v Studenicah

Turistično društvo Samostan Studenice vabi v Studenice na Gregorjevanje, v nedeljo, 17. 3. 2019 ob 15. uri.

Gregorjevanje

Javni razpis za podelitev priznaj za športne dosežke in Javni razpis za podelitev občinskih priznanj.
Dogodki Glasbene šole Slovenska Bistrica
Objava javnih razpisov
Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2019
Brezplačna Podjetniška šola za mlade inovativne podjetnike in mlada “start-up” podjetja

Poziv za vključitev v brezplačno Podjetniško šolo, ki je namenjena za potencialne inovativne podjetnike in mlada “start-up” podjetja.

 

Brezplačna delavnica z naslovom Poškodbe pri delu in regresni zahtevki

RIC Slov. Bistrica organizira v okviru projekta SPOT Svetovanje Podravje brezplačno delavnico z naslovom Poškodbe pri delu in regresni zahtevki. Potekala bo 13.3.2019, od 13. do 15. Ure, v prostorih RIC Slovenska Bistrica.

 

Koledar dogodkov in prireditev – marec 2019

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev za mesec marec in vas vabimo k sodelovanju in udeležbi.

marec 1 marec 2

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019
Objavljamo posnetek 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 27. 2. 2019
Razstava likovnih del učencev Osnovne šole Kajetana Koviča ob 100-letnici rojstva Erne Starovasnik

Občina Poljčane vas v sodelovanju z Osnovno šolo Kajetana Koviča in KUD-om Janko Živko vabi na otvoritev razstave likovnih del učencev Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, ki bo v prostorih Občine Poljčane, v sredo, 13. 2. 2019, ob 17. uri. Razstava je posvečena 100-obletnici rojstva Erne Starovasnik.

Erna Starovasnik

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Bazenski kompleks (EUP ZGP3).
Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. Pisne predloge za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., je potrebno oddati vključno do 15. 2. 2019 do 12.00 ure.

Javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane. Pisne predloge za imenovanje članov vaških odborov na območju občine Poljčane, je potrebno oddati vključno do 1. 3. 2019 do 12.00 ure.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Pisne predloge za imenovanje  predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, je potrebo oddati vključno do 15. 2. 2019 do 12.00 ure.

Objavljamo posnetek 2. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 29. 1. 2019
JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 2. redni seji, dne 29. 1. 2019, obravnaval Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2019 in sprejel Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2019.

Sklep in navodila v zvezi z vlaganjem predlogov in pripomb so objavljena v spodnjih prilogah:

 

Koledar prireditev FEBRUAR 2019

Objavljamo koledar prireditev in dogodkov za mesec februar 2019 in vas vabimo k sodelovanju in udeležbi.

februar 2019 februar 2019.

Obvestilo o javnem razpisu za direktorja OKP Rog. Slatina

Na podlagi sklepa skupščine OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o. z dne 10.1.2019 , Vas obveščamo , da je   na spletni strani https://www.okp.si objavljen javni  razpis  za direktorja  javnega podjetja OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.

 

 

 

 

Dogodki Glasbene šole Slovenska Bistrica