Obvestilo o zapori lokalne ceste Makole – Jelovec – Krasna

Obveščamo občane, da je lokalna cesta št. 440701 Makole – Jelovec – Krasna, v naselju Hrastovec pod Bočem, v bližini hiše s št. 12, zaradi plazu do nadaljnjega zaprta.

 

 

Vodomec Modraže

Objavljamo posnetek vodomca v Modražah.

Avtor posnetka je Vouk Ferdinand.

Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Obvestilo – objava javnih razpisov za podelitev priznanj

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013, 67/2015, 36/2016) in 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016) Komisija za priznanja in odlikovanja Občinskega sveta Občine Poljčane

o b j a v l j a

1. Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2017. Rok oddaje predlogov: 10. april 2018.

2.  Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2018. Rok oddaje predlogov: 10. april 2018.

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – marec 2018

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec marec 2018.

 

Organizator dogodka, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, ki smo ga objavili v koledarčku prireditev za mesec marec 2018 sporoča naslednjo spremembo in se opravičuje za nastalo situacijo: Predavanje Miše Pušenjak bo namesto v četrtek, 15. 3. 2018, v četrtek, 22. 3. 2018 ob 18.30 v prostorih OŠ Kajetana Koviča Poljčane. (Do spremembe datuma je prišlo v vseh naših knjižnicah.) 

Tema predavanja bo zelenjavni vrt skozi letne čase. 

Hvala za razumevanje.

 

 

Koledarček marec 2018 2 Koledarček marec 2018 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradnja Podvoza Poljčane

22. 2. 2018: Informacije o poteku gradnje

Dela na postaji Poljčane se bodo odvijala na dveh območjih, železniški postaji in podvozu s podhodom pod železnico. Med tem, ko bodo dela na podvozu s podhodom posegala v okolje mesta, bodo dela na postaji le v območju le te.

Glavna dela, s posegom v lokalno območje, se bodo pričela 5.3.2018 ( ob ugodnih vremenskih pogojih ). V začetku se bodo vzpostavile vse obvozne poti in priključki, potrebni za nemotene dostope lastnikov do njihovih nepremičnin. Po uspešni aktivaciji obvozov, se bo pristopilo k izvedbi mostička čez keson ceste v podvozu na cesti Ob železnici ( zahodna stran ).  Izvedla se bo varovalna ograja v območju Zdravstvenega doma in potrebni dostopi, tako da dela ne bodo ovirala delovanja le tega. Izvedel se bo gradbiščni priključek v območju navezave na Bistriško cesto, za potrebe izvedbe objekta mostu čez potok Brežnica in regulacije le tega. Prav tak se bo pristopilo k izvedbi prestavitev komunalnih vodov, potrebnih za nemoteno izvedbo del, predvsem v območju izvedbe novega dela ceste na zahodni strani žel. proge. V območju podvoza se bo izvajala prva faza, katera zajema izvedbo ½ podvoza pod tiroma 1 in 2, ter izvedbe kesona ceste na zahodni strani.

Zaradi faznosti izvedbe projekta, bo občasno prišlo do sprememb prometnega režima ter polovičnih zapor na sledečih cestah: Ob železnici, Tovarniška ulica, Bevkova ulica, Strma ulica in Bistriška cesta.

Navedena dela se bodo izvajala v obdobju od 5.3. do 8.6.2018.

_______________________________________________

26. 1. 2018:

Obveščamo vas, da je investitor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, v začetku januarja 2018 pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega podvoza s podhodom, ki bo nadomestil z zapornicami zavarovan železniški prehod pri železniški postaji Poljčane.

Z gradbenimi deli so pričeli 26. januarja 2018.

Izvajalec gradbenih del je podjetje Pomgrad d.d.

 

Več o projektu na: http://www.poljcane-slovenskabistrica.si/

 

Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja:

1.  Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018.

Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

2. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018.

Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

3. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018.

 Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2018.

 Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

5. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018.

Rok za prijavo: 16. 3. 2018. 

6. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane za leto 2018.

Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2018

Občina Poljčane razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja za leto 2018.

Popolne vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti izključno in samo s priporočeno pošto na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane v skladu z navodili Javnega razpisa.

Občina Poljčane obvešča, da so sredstva Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini  Poljčane za leto 2018  za UKREP 1, Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v celoti porabljena, zato se na navedeni ukrep ni možno več prijaviti.

Javni poziv “JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas obvešča, da je na spletni strani http://www.lasdobrozanas.si/ objavljen JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov/izdelkov za sodelovanje v projektu “JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE!”

Javni poziv bo odprt do 5. marca 2018 (upoštevane bodo prijave, prispele do vključno 6. marca 2018).

 

 

 

Poročilo o odzivnosti vabljenih v Program SVIT
Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – februar 2018

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec februar 2018.

Koledarček februar 2018 1

Koledarček februar 2018 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodelni koncert za Luko Brajliha

Kulturno umetniško društvo Janko Živko Poljčane vabi na dobrodelni koncert za Luko Brajliha, ki bo v nedeljo 25. 2. 2018 ob 17.00 uri v telovadnici Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.

Nastopajoči:
– Ansambel Poskočni muzikanti
– Godba na pihala KUD J. Živko Poljčane
– Tamburaši Kavkler KUD J. Živko Poljčane
– FD Košuta Poljčane
– Vrtec O. Zupančiča – enota Poljčane
– OŠ Kajetana Koviča Poljčane

 

Bonton za male lumpe

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica vabi na lutkovno predstavo v izvedbi gledališča Bičikleta “Bonton za male lumpe”, ki bo v četrtek, 15. 2. 2018 ob 18.15 uri v avli Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.

Vstopnine ni.

 

 

Posnetek 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 23. 1. 2018
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica«

Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Poljčane potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica« in sicer v času od četrtka, 18. 1. 2018 do petka, 16. 2. 2018.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišča parc. št. 954/3-del, 243/5, 240/4, 240/5 in 240/7, vse k.o. 778 Brezje pri Poljčanah.

Dokument bo razgrnjen v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka  je možen v času uradnih ur občinske uprave.

Javna obravnava dokumenta bo v torek, 6. 2. 2018 ob 17.00 uri, v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na elektronski naslov: natasa.dvorsak@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in imeli jasno navedene pripombe in predloge.

Dokumenti so dostopni na tej povezavi.

Letni program športa 2018
Obvestilo – Krajevni urad Poljčane

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da  krajevni urad v Poljčanah do nadaljnjega ob sredah ne bo posloval.

Uradne ure na krajevnem uradu Poljčane tako ostajajo:

– v torek od 8.00 do 11. 30 ure in od 12.00 do 15.00 ure in

– v petek od 8.00 do 11. 30 ure in od 12.00 do 13.00 ure.

 

V tem času si stranke lahko uredijo zadeve tudi na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonski številki:

–  02 805 5500 (centrala) za splošne informacije ali

–  02 805 5552 za informacije s področja matičnih zadev.

 

Upravna enota ima uradne ure:

– v ponedeljek   od 8.00 do 15.00,

– v torek           od 8.00 do 15.00,

– v sredo          od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00,

– v petek           od 8.00 ure do 13.00 ure.

 

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – januar 2018
2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, za operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj