Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane

Občina Poljčane obvešča, da je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 22. redni seji občinskega sveta 15. maja 2018 sprejel informacijo o zavzetih stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane.

Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane so objavljena spodaj.

Vpogled v Stališča je možen tudi v prostorih Občine Poljčane v času uradnih ur občinske uprave.

 

Obvestilo OKP

OKP Rogaška Slatina d.o.o. obvešča, da bo danes 23. 5. 2018 med 10.00 in 14.00 uro, motena oskrba s pitno vodo na območju Globokega ob Dravinji.

Prosijo za razumevanje.

10. občinski praznik Občine Poljčane

Objavljamo spored prireditev ob praznovanju 10. občinskega praznika Občine Poljčane.

Spored prireditev 2018 2. Spored prireditev 2018 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Javno naročilo “Rekonstrukcija lokalne ceste LC 383161 Jernej – Lušečka vas”
Posnetek 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 15. 5. 2018
9. MTB kolesarski vzpon na Boč 2018

Vabljeni na 9. MTB kolesarski vzpon na Boč!

Zbirališče in prijave: 8:30-9:45
Prvomajski trg Zgornje Poljčane (nasproti gostilne Kajtna) 270m n.v.
Start: 10:00

Prijave in pogoji udeležbe:
– Predprijave se zbirajo do 30.5.2018 na naslov: mtb.boc@gmail.com
– Ob prijavi navedite: Ime; Priimek; leto rojstva

Startnine ni!

10. poljčanski tek

V počastitev občinskega praznika vas vabimo na 10. poljčanski tek, ki bo v soboto, 2. junija 2018, s pričetkom ob 9.00 uri.

Tek se bo odvijal na igriščih Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane in na kros progi ob potoku Brežnica in ob reki Dravinji.

Vabljeni!

 

Tenis igrišče v Poljčanah

Občina Poljčane obvešča, da sta tenis igrišči v Kopališki ulici v Zg. Poljčanah urejeni za igranje tenisa.

V uporabi sta dve igrišči, ki sta na voljo brezplačno vsak dan od 8. do 21. ure, razen v torek in četrtek od 15. do 17. ure, ko sta igrišči rezervirani za teniško šolo.

Za uporabo tenis igrišč je potrebno upoštevati “Pravila za uporabo tenis igrišč”.  Tenis igrišče Poljčane

 

Gradnja Podvoza Poljčane

22. 5. 2018: Informacije o poteku gradnje 

Podvoz Poljčane

Dela na podvozu so v zaključni fazi izvedbe varovanja gradbene jame ( 1. faza ). Predvidoma bo varovanje zaključeno v zadnjem tednu maja 2018. Pripravlja se preusmeritev prometa na obvozno cesto ob Cesti ob Železnici, kamor bo promet preusmerjen v začetku meseca junija 2018. Po končanju varovanja se bo pristopilo k izkopu gradbene jame, kar bo vplivalo na povečanje prometa kamionov, zaradi odvoza materiala. OB glavni cesti, pri Zdravstvenem domu, se izvajajo dela na Mostu M1 čez potok Brežnica. S strani Direkcije RS za ceste je bilo pridobljeno soglasje za izvedbo priključka na glavno cesto v območju bodočega križišča. Za potrebe gradbišča se bo na tem  mestu vzpostavil gradbiščni priključek, kateri se bo nato nadgradil v križišče. Zaradi izvedbe priključka se bodo, v območju meje obdelave, ukinila parkirišča ob glavni cesti.

Zaradi faznosti izvedbe projekta, bo občasno prišlo do sprememb prometnega režima ter polovičnih zapor na sledečih cestah: Ob železnici, Tovarniška ulica, Bevkova ulica, Strma ulica in Bistriška cesta.

Žel. postaja Poljčane/Odprta proga

Ostala dela pri nadgradnji postaje ter odprte proge na območju občine Poljčane se večinoma izvajajo neposredno ob progi in izven javnih poti. Posebej bi želeli opozoriti na občasno izklopljene železniške prehode ( zaradi narave dela na tiru ). V slučaju takšnega dogodka je prehod vedno zaseden s čuvajem, kateri usmerja tako cestni kot železniški promet.  Občane prosimo za strpnost in upoštevanje navodil čuvajev, da ne bo prišlo do neljubih dogodkov.

Navedena dela se bodo izvajala v obdobju od 18.5. do 18.7.2018.

 

_______________________________________________

22. 2. 2018: Informacije o poteku gradnje

Dela na postaji Poljčane se bodo odvijala na dveh območjih, železniški postaji in podvozu s podhodom pod železnico. Med tem, ko bodo dela na podvozu s podhodom posegala v okolje mesta, bodo dela na postaji le v območju le te.

Glavna dela, s posegom v lokalno območje, se bodo pričela 5.3.2018 ( ob ugodnih vremenskih pogojih ). V začetku se bodo vzpostavile vse obvozne poti in priključki, potrebni za nemotene dostope lastnikov do njihovih nepremičnin. Po uspešni aktivaciji obvozov, se bo pristopilo k izvedbi mostička čez keson ceste v podvozu na cesti Ob železnici ( zahodna stran ).  Izvedla se bo varovalna ograja v območju Zdravstvenega doma in potrebni dostopi, tako da dela ne bodo ovirala delovanja le tega. Izvedel se bo gradbiščni priključek v območju navezave na Bistriško cesto, za potrebe izvedbe objekta mostu čez potok Brežnica in regulacije le tega. Prav tak se bo pristopilo k izvedbi prestavitev komunalnih vodov, potrebnih za nemoteno izvedbo del, predvsem v območju izvedbe novega dela ceste na zahodni strani žel. proge. V območju podvoza se bo izvajala prva faza, katera zajema izvedbo ½ podvoza pod tiroma 1 in 2, ter izvedbe kesona ceste na zahodni strani.

Zaradi faznosti izvedbe projekta, bo občasno prišlo do sprememb prometnega režima ter polovičnih zapor na sledečih cestah: Ob železnici, Tovarniška ulica, Bevkova ulica, Strma ulica in Bistriška cesta.

Navedena dela se bodo izvajala v obdobju od 5.3. do 8.6.2018.

_______________________________________________

26. 1. 2018:

Obveščamo vas, da je investitor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, v začetku januarja 2018 pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega podvoza s podhodom, ki bo nadomestil z zapornicami zavarovan železniški prehod pri železniški postaji Poljčane.

Z gradbenimi deli so pričeli 26. januarja 2018.

Izvajalec gradbenih del je podjetje Pomgrad d.d.

 

Več o projektu na: http://www.poljcane-slovenskabistrica.si/

 

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – maj 2018

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec maj 2018
Koledarček maj 2018 I.

Koledarček maj 2018 II.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane obvešča, da bo 3. vinogradniški pohod smer Hošnica dne 2. 6. 2018 ob 9.00 (zbor) in ne 26. 5. 2018.

 

 

Javna predstavitev dodatkov k občinskem načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Poljčane

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) objavljamo dodatka k Načrtu zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v občini Poljčane, in sicer:

– Načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida v občini Poljčane, verzija 1.0,

– Načrt sprejema in namestitve ogroženih oseb iz Podravja, verzija 1.0

Javna predstavitev predloga dodatkov traja 15 dni od objave na spletni strani Občine Poljčane.

V tem času lahko zainteresirani podajo pisna mnenja in predloge k predlogu načrta, tako da jih posredujejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane s pripisom »načrti zir«.

 

Pogoji za plakatiranje med volilno kampanjo za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2018

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje med volilno kampanjo za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2018.

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje
101. rojstni dan Angele Veber

Objavljamo fotografije obiska naše najstarejše občanke gospe Angele Veber ob njenem 101. rojstnem dnevu.

101 (12) 101 (21) 101 (27) 101 (31) 101 (75)

 

Obvestilo za javnost – kresovanje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo skladno z določbami Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) pri tem upoštevati predvsem naslednje:

– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;

– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);

– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;

– ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba kurjenje kresa prekiniti;

– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;

– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasit, kurišče pa je priporočljivo prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo);

– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.

Če se kres razvije v požar, je o tem treba na telefonsko številko 112 čim prej obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

 

Posnetek 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 18. 4. 2018
Ena zlata, dve srebrni in bron iz Avstrije!

Naši mladi rokoborci so 14.04.2018 sodelovali na mednarodnem turnirju v avstrijskem Sodingu. Turnirja se je udeležilo 19 klubov iz sedmih država. Naš klub se je turnirja udeležil z osmimi tekmovalci.

Izredno lepe in navdušujoče borbe je pokazal Miha Jeza do 25 kg  in si s tremi zmagami priboril prvo mesto. Drugo mesto sta si prislužila Ula Grm do 30 kg prav tako s tremi zmagami in Ajda Hribernik do 24 kg z eno zmago. Tretja je bila Ely Erker do 24 kg. Samuel Erker do 27 kg je z eno zmago prišel v 1/4 finale in ostal na sedmem mestu. Ana Jeza je z eno zmago do 30 kg  pristala na četrtem mestu in prav tako na četrtem mestu je pristal Taj Poš do 25 kg. Tian Poš do 27 kg pa ni napredoval in je bil enajsti.

Športni pozdrav, Miloš Trbulin, ROKOBORSKI KLUB POLJČANE

Predlog Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v občini Poljčane

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) objavljamo predlog Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v občini Poljčane.

Javna predstavitev predloga Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči traja od 10. 4. 2018 do 3. 5. 2018.

V tem času lahko zainteresirani podajo pisno mnenja in predloge k predlogu načrta, tako da jih posredujejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane s pripisom »načrti zir«.

Splošne informacije glede malih komunalnih čistilnih naprav
Objava javnih razpisov