Objava javnih razpisov
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane
Zdravje v občini Poljčane 2017

Spoštovani,

okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v medijih in v strokovni javnosti zelo odmeven, prav tako je bil dober odziv s strani županov.

Kot smo napovedali, smo podobne informacije pripravili tudi v letošnjem letu: za vsako slovensko občino smo pripravili osveženo kratko publikacijo s prikazom ključnih kazalnikov zdravja, tveganega vedenja, preventive in umrljivosti, ki so jim dodane nove aktualne javnozdravstvene vsebine in kratek vsebinski opis zdravstvenega stanja v občini. Publikacije bomo z osveženimi podatki izdajali vsako leto v začetku aprila, dostopne pa so/bodo prek spletne aplikacije (obcine.nijz.si). Na tej spletni strani si lahko ogledate še več zanimivih vsebin, publikacije za druge občine, kartografske prikaze ter primerjave med letoma 2016 in 2017.

Prilagamo publikacijo za vašo občino in upamo, da si boste vzeli čas ter jo pregledali. Če potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na Olivero Stanojević Jerković (olivera.stanojevic@nijz.si) na območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili in se po potrebi dogovorili tudi za podrobnejšo predstavitev publikacije.

Z lepimi pozdravi,

Olivera Stanojević Jerković, Vodja skupine za nenalezljive bolezni OE Maribor NIJZ

 

Teden ljubiteljske kulture, 12. – 21. maj 2017

Teden ljubiteljske kulture preko pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja ustvarjalni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi. V Tednu ljubiteljske kulture osveščamo javnost o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. V okviru TLK ljubiteljski ustvarjalci pripravijo okrog 1000 dogodkov vseh kulturnih zvrsti. TLK nastaja v sodelovanju z društvi, zvezami, šolami, vrtci, muzeji in galerijami, knjižnicami, drugimi organizacijami in posamezniki s podporo pokroviteljev, občin in lokalnih  skupnosti.

https://tlk.jskd.si/

TLK_telop_2017

Posnetek 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva politične stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane, kot soustanoviteljice javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. v nadzorni svet javnega podjetja.

Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji predlaganih kandidatov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., pošljite vključno do 03. 05. 2017 v zaprti kuverti s pripisom ne odpiraj – »javni poziv – nadzorni odbor OKP Rogaška Slatina«  na naslov: Občina Poljčane, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

 

Postavitev majskih dreves
Objava javnih razpisov
Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – april 2017

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, na območju občine Poljčane, odvijali v mesecu aprilu 2017.

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva na območju občine Poljčane za leto 2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva na območju občine Poljčane za leto 2017.

Rok oddaje prijave: 10. april 2017 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija (javni razpis in prijavni obrazci) je na voljo na spletni strani Občine Poljčane, lahko pa jo zaprosite tudi preko elektronske pošte obcina@poljcane.si.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete v tajništvo Občine Poljčane, na telefonsko številko 02 8029 220.

Posnetek 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Javna razpisa za podelitev priznanj

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013, 67/2015, 36/2017) in 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016) Komisija za priznanja in odlikovanja Občinskega sveta Občine Poljčane objavlja

1. Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2016.

    Rok oddaje predlogov: 31. marec 2017.

2. Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2017.

    Rok oddaje predlogov: 31. marec 2017.

Varovanje rastišča velikonočnice

Planinsko društvo Poljčane vabi k sodelovanju prostovoljce za varovanje rastišča velikonočnice.

Povabilo PD PoljčaneOd 17. 3. 2017 do 2. 4. 2017

Pokličite: Marinka 040 414 006 ali Ivan 041 878 376

 

Povabilo:

Lovska družina Poljčane obvešča!

Vse člane LD Poljačne obveščamo, da se bo v skladu  dogovorom s strelskim referentom Lešnik Joškom vršil pristrel pušk risanic isti dan pred lovskim posvetom tj. v sredo 26.aprila od 16.00 ure dalje na Pritenskem. 

 

Lovska družina Poljčane objavlja da bo od 16.3.2017 dalje izvajala na uradno registriranem strelišču-strelskih vadbiščih pri lovski koči nad Studenicami interne družinske treninge-strelsko vadbo s strelnim orožjem in sicer s malokalibrsko puško na tarčo gamsa in druge vrste tarč ter s puško z gladko cevjo na glinaste golobe in sicer 30.3., 31. 3. in 1.4. 2017. V naslednjih mesecih pa bomo izvajali treninge vsak četrtek od 16.00 do 19.00 ure.

V skladu z lovsko zakonodajo se bo v mesecu aprilu 2017 vršil vsakoletni pri strel pušk risanic na Pritenskem pod Bočem. Točne datume obveznega preizkusa lovskih pušk bomo sporočili v začetku meseca aprila 2017 . Uspešno opravljen pri strel lovskih pušk risanic je v skladu z slovensko lovsko zakonodajo osnova in pogoj za izvajanje lova na visoko divjad in druge vrste divjadi, ki ga mora opraviti sleherni lovec če želi loviti to vrsto divjadi. oz. v skladu s planom izvrševanja odstrela divjadi morajo člani lovskih družin ta plan izvršiti s tako na tak način opravljenim preizkusom lovskih pušk z risano cevjo.

Usposabljanje lovskih  pripravnikov za lovski izpit,  ki je tudi v tem delu obvezen in predpisan ter  v skladu s slovensko zakonodajo o divjadi in lovstvu ter ostalimi podzakonskimi akti.

Javnost obveščamo da bomo okolico strelišč ustrezno zavarovali z opozorilnimi znaki, trakovi in vzpostavili dežurstvo tj. redarje in paznike, ki bi slučajno mimoidoče pravočasno opozorili na izvajanje strelskih aktivnosti v lovišču LD Poljčane.

LD Poljčane

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – marec 2017
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2017

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2017.

Rok za vložitev prijave: 15. marec 2017 do 15.00 ure

Obvestilo o izpadu elektrike

Elektro Maribor obvešča vse odjemalce električne energije na območju celotne občine Poljčane, da bo v NEDELJO, 12. MARCA 2017 motena dobava elektrike med 8. in 9. uro zjutraj ter med 14. in 15. uro popoldan zaradi del na daljnovodu.

Za razumevanje se zahvaljujejo.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila

Občina Poljčane obvešča o javni razgrnitvi:

  • Dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane in
  • Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti Okoljskega poročila za OPN Poljčane.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane, vsak delovni dan občinske uprave v času od 8.00 do 13.00 ure.

Javna razgrnitev bo potekala v času od torka, 7. 2. 2017 do vključno srede, 8. 3. 2017.

V sredo, 22. 2. 2017 ob 18.00 uri bo organizirana javna obravnava gradiva v prostorih Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na naslovu elektronske pošte: obcina@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le predlogi  in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in bodo imeli jasno navedene pripombe in predloge.

Gradivo je dostopno na tej povezavi (osveženo dne 6. 2. 2017).