Obvestilo Upravne enote Slovenska Bistrica

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da v času koriščenja letnih dopustov krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici nekaj časa ne bosta poslovala.

V času od 10. 7. 2017 do vključno 18. 8. 2017, bosta že navedena krajevna urada zaradi koriščenja rednega letnega dopusta zaprta.

V tem času si stranke lahko uredijo zadeve na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonski številki:

02 805 5500 (centrala) za splošne informacije ali 02 805 5552 za informacije s področja matičnih zadev.

 

Upravna enota ima uradne ure:

– v ponedeljek   od 8.00 do 15.00,

– v torek           od 8.00 do 15.00,

– v sredo          od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00,

– v petek           od 8.00 ure do 13.00 ure.

 

8. kolesarski vzpon na Boč

Objavljamo rezultate in fotografije 8. kolesarskega vzpona na Boč, ki je bil v soboto, 3. 6. 2017.

Fotografije

Rezultati:

 

 

Obvestilo o omejitvah pri dobavi pitne vode

Vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine OBVEŠČAMO, da se, zaradi daljšega sušnega obdobja, količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje. Potrebno je upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti je potrebno upoštevati prepoved uporabe pitne vode za: zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, pranje in  polivanje cestišč in dvorišč, pranje avtomobilov ipd.

 

9. poljčanski tek
Tenis igrišča v Poljčanah
Koledar dogodkov in prireditev v Občini Poljčane – junij 2017
Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017
Obvestilo Upravne enote Slovenska Bistrica

Upravne naloge osnovnega državnega teritorialnega sistema splošne pristojnosti na prvi stopnji se praviloma izvajajo preko upravnih enot, ki zagotavljajo kakovostno in enako raven storitev na območju celotne države. Da so upravne storitve maksimalno dosegljive vsem krajanom oz. državljanom, pa kot način dela poslujejo še krajevni uradi. V Upravni enoti Slovenska Bistrica tako poslujeta krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici. V obeh navedenih krajevnih uradih izvajamo prav vse naloge, ki jih je objektivno moč opraviti dislocirano, to je izven sedeža upravne enote in tudi na ta način skušamo zagotoviti strankam kar najbolj prijazno poslovanje.

Upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu Poljčane, so:

 1. Osebne izkaznice
 2. Potne listine
 3. Matične zadeve (priznanje očetovstva, prijava smrti, izpiski iz matičnega registra)
 4. Smrtovnice
 5. Prijava-odjava prebivališča
 6. Potrjevanje obrazcev podpore volivcev
 7. Upravne overitve
 8. Evidenca gospodinjstev
 9. Potrdila iz uradnih evidenc
 10. Prijava sklenitve zakonske zveze
 11. Osebno dopolnilno delo in vrednotnice
 12. Temeljna kvalifikacija za voznike motornih vozil
 13. Vozniška dovoljenja
 14. Vožnja kandidata za voznika s spremljevalcem
 15. Priglasitev na vozniški izpit
 16. Reklamacija vozniškega dovoljenja
 17. Postopek z odvzetim, prevzetim (vrnitev) ali pogrešanim prometnim ter vozniškim dovoljenjem
 18. Ugotavljanje dolžne skrbnosti zaradi pogrešanja vozniškega ali prometnega dovoljenja
 19. Prijava na praktični in teoretični del vozniškega izpita
 20. Izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov
 21. Ponudbe o prodaji kmetijskih zemljišč, gospodarstev in gozdov (ponudb ne sprejema, obeša jih na oglasno desko in po preteku roka za objavo odstranjuje)

Upravna enota Slovenska Bistrica je s svoje strani podvzela vse, da je približala storitve prebivalcem in občanom. Vsi skupaj si želimo, da bodo občani nudene upravne storitve na krajevnih uradih v čim večji meri tudi koristili in s tem upravičili sedanjo časovno dinamiko delovanja krajevnega urada v Poljčanah tudi v prihodnje.

mag. Emil Trontelj, načelnik

 

Objava javnih razpisov
Posnetek 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
9. občinski praznik Občine Poljčane
Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – maj 2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane.

Rok za oddajo prijav je 23. 5. 2017 do 10. ure (v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane).

Zdravje v občini Poljčane 2017

Spoštovani,

okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v medijih in v strokovni javnosti zelo odmeven, prav tako je bil dober odziv s strani županov.

Kot smo napovedali, smo podobne informacije pripravili tudi v letošnjem letu: za vsako slovensko občino smo pripravili osveženo kratko publikacijo s prikazom ključnih kazalnikov zdravja, tveganega vedenja, preventive in umrljivosti, ki so jim dodane nove aktualne javnozdravstvene vsebine in kratek vsebinski opis zdravstvenega stanja v občini. Publikacije bomo z osveženimi podatki izdajali vsako leto v začetku aprila, dostopne pa so/bodo prek spletne aplikacije (obcine.nijz.si). Na tej spletni strani si lahko ogledate še več zanimivih vsebin, publikacije za druge občine, kartografske prikaze ter primerjave med letoma 2016 in 2017.

Prilagamo publikacijo za vašo občino in upamo, da si boste vzeli čas ter jo pregledali. Če potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na Olivero Stanojević Jerković (olivera.stanojevic@nijz.si) na območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili in se po potrebi dogovorili tudi za podrobnejšo predstavitev publikacije.

Z lepimi pozdravi,

Olivera Stanojević Jerković, Vodja skupine za nenalezljive bolezni OE Maribor NIJZ

 

Teden ljubiteljske kulture, 12. – 21. maj 2017

Teden ljubiteljske kulture preko pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja ustvarjalni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi. V Tednu ljubiteljske kulture osveščamo javnost o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. V okviru TLK ljubiteljski ustvarjalci pripravijo okrog 1000 dogodkov vseh kulturnih zvrsti. TLK nastaja v sodelovanju z društvi, zvezami, šolami, vrtci, muzeji in galerijami, knjižnicami, drugimi organizacijami in posamezniki s podporo pokroviteljev, občin in lokalnih  skupnosti.

https://tlk.jskd.si/

TLK_telop_2017

Posnetek 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva politične stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane, kot soustanoviteljice javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. v nadzorni svet javnega podjetja.

Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji predlaganih kandidatov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., pošljite vključno do 03. 05. 2017 v zaprti kuverti s pripisom ne odpiraj – »javni poziv – nadzorni odbor OKP Rogaška Slatina«  na naslov: Občina Poljčane, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

 

Postavitev majskih dreves
Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja:

- Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure

 

- Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure

 

- Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – april 2017

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, na območju občine Poljčane, odvijali v mesecu aprilu 2017.