ZBIRANJE VLOG ZA OCENO ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Občina Poljčane obvešča kmetijska gospodarstva, da na podlagi sklepa URSZR pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2017. Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu 2 najkasneje do 1. 9. 2017 v tajništvo Občine Poljčane.  Kulture, ki so bile zajete v pozebi, ne bodo vključene v oceno škode v suši.

OB ROB DOGODKA ORGANIZACIJE TURNIRJA V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKE NA MIVKI

Boris Vodušek s.p., Poslovna enota kava bar Frčo, organizira turnir v malem nogometu in odbojki na mivki. Turnir bo organiziran iz povsem poslovnega in promocijskega motiva po reklamiranju novo odprtega kava bara. Domnevamo, da se bo ob turnirju tržila tudi gostinska ponudba omenjenega kava bara.

Za izvedbo turnirja organizator potrebuje infrastrukturo, ki mu bo omogočila izvedbo željenega turnirja. Zato se je g. Boris pozanimal o možnosti najema javnih površin in posebnih prostor za izvedbo tega turnirja. Glede na dejstvo, da gre za povsem zasebno, poslovno in promocijsko dejavnost ni govora o tem, da bi lahko bil prispevek Občine v brezplačnem najemu potrebne infrastrukture. Pripravili smo Pogodbo o najemu javnih površin in posebnih prostorov. V Pogodbi so jasno opredeljene obveznosti najemnika. Opredeljeno je tudi plačilo za celodnevni najem javnih površin in posebnih prostorov. V Pogodbi ni govora o kakršnikoli donaciji v obliki košev za smeti. Res pa je, da je g. Boris Občini iz morebitnega nastalega dobička pri organizaciji turnirja ponudil donatorstvo v obliki košev za smeti. Za potrditev navedb lahko g. Boris Pogodbo javno objavi. Vendar pa je drugi del resnice v tem, da je do danes, 9. 8. 2017 do 10. ure, še ni niti podpisal in vrnil, tako, da pravno formalno nima urejenega najema javnih površin in posebnih prostorov. Turnirja v tem trenutku, torej, ne more izvesti.

Toliko za razjasnitev uvodnih okoliščin. V nadaljevanju moramo izrazili naše ogorčenje in zaščititi dobro ime Občine Poljčane kot institucije.

Omenjeni gospod si je, namreč, privoščil svojevrstno manipulacijo s katero izkorišča ime Občine kot institucije, ki ima svojo »težo« za novačenje sponzorjev in donatorjev. Hkrati pa omalovažuje in sramoti Občino kot institucijo, ki si mora pri svojem funkcioniranju pomagati na načine prosjačenja in zbiranja sredstev z akcijami za nabavo zanemarljivega stroška nabave košev za smeti!

Številni obrtniki, samostojni podjetniki, verjetno tudi kakšno podjetje, so pod pretvezo nabave in postavitve potrebnih košev za smeti na področju občine Poljčane dobili za Občino Poljčane, kot institucijo, ponižujoče pismo. Zato naj dodatno pojasnimo, da Občina Poljčane dodatnih košev za smeti ne potrebuje. Če bi jih, bi jih z lahkoto kupili, postavili in v nadaljevanju skrbeli tudi za njihovo praznjenje. Res je, da se pojavljajo redke pobude posameznih občanov o nabavi in postavitvi kakšnih dodatnih košev. Niso pa vezane na urbana središča in točke, kjer se zbira večje število ljudi. Zato v realizaciji pobude nismo odzivni.

Stanislav Kovačič,
župan

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za izvedbo Referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

Objavljamo Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za izvedbo Referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper:

 

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – avgust 2017
OBVESTILO O OMEJITVAH PRI DOBAVI PITNE VODE!!

JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. obvešča in opozarja vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje OKP Rogaška Slatina, da se zaradi nadaljevanja sušnega obdobja količine pitne vode na izvirih še naprej drastično zmanjšujejo in da le s skrajnimi napori omogočajo dobavo pitne vode vsem uporabnikom.

Potrebno je upoštevati strogo prepoved uporabe pitne vode za:

vsako zalivanje zunanjih površin (tudi na pokopališčih!)

– polnjenje bazenov

– pranje in polivanje cestišč in dvorišč

– pranje avtomobilov

– gasilci lahko vozijo vodo le po predhodni pisni odobritvi prevoza stranki  s strani upravljavca vodovoda.

VSAKA KRŠITEV SE BO STROGO SANKCIONIRALA!

 

Meritve hitrosti v Poljčanah
Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2017
Obvestilo Upravne enote Slovenska Bistrica

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da v času koriščenja letnih dopustov krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici nekaj časa ne bosta poslovala.

V času od 10. 7. 2017 do vključno 18. 8. 2017, bosta že navedena krajevna urada zaradi koriščenja rednega letnega dopusta zaprta.

V tem času si stranke lahko uredijo zadeve na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonski številki:

02 805 5500 (centrala) za splošne informacije ali 02 805 5552 za informacije s področja matičnih zadev.

 

Upravna enota ima uradne ure:

– v ponedeljek   od 8.00 do 15.00,

– v torek           od 8.00 do 15.00,

– v sredo          od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00,

– v petek           od 8.00 ure do 13.00 ure.

 

Ambulanta dr. Colarica obvešča

Ambulanta dr. Colarića bo zaprta v času od 10. 7. 2017 do 21. 7. 2017 zaradi rednega letnega dopusta.

V nujnih primerih nadomešča  Ambulanta Poljčane, dr. Perende in ambulanta nujne medicinske pomoči v SLov. Bistrici.

 

Posnetek 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 5. 7. 2017
Obiskovalec Oaze za oddih v Zgornjih Poljčanah

Objavljamo posnetek “obiskovalca” Oaze za oddih v Zgornjih Poljčanah (Avtor: Franc Brumec)

Mladinski raziskovalni tabor Dravinja 2017

Če imaš 13 ali več let, te zanima arhitektura, želiš raziskovati svet žvrgolenja, se z nami vrniti v kameno dobo, postati botanični mojster ali pa te zanima življenje v travniških sadovnjakih, hitro preberi navodila za prijavo, izpolni prijavnico in se nam pridruži. Na taboru pa bomo poskrbeli tudi za adrenalinski spust s sankami, panoramski ogled in kopanje v bazenu, udeleženci pa boste imeli tudi možnost različnih športnih dvobojev.

Preberite več na: https://www.zotks.si/mladinski-raziskovalni-tabor-dravinja-2017

Ponovno obvestilo o omejitvah pri dobavi pitne vode

JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. obvešča in opozarja vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje OKP Rogaška Slatina, da se zaradi nadaljevanja sušnega obdobja količine pitne vode na izvirih še naprej drastično zmanjšujejo in da le s skrajnimi napori omogočajo dobavo pitne vode vsem uporabnikom.

Potrebno je upoštevati strogo prepoved uporabe pitne vode za:

– vsako zalivanje zunanjih površin

– polnjenje bazenov

– pranje in polivanje cestišč in dvorišč

– pranje avtomobilov

– gasilci lahko vozijo vodo le po predhodni pisni odobritvi prevoza stranki  s strani upravljavca vodovoda.

VSAKA KRŠITEV SE BO STROGO SANKCIONIRALA!

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – julij 2017
Visoka stopnja lokalnih živil v naši šoli in vrtcu

UČENCI OŠ KAJETANA KOVIČA POLJČANE IMAJO JEDILNIK S HRANO NAJVEČJEGA ŠTEVILA LOKALNIH PONUDNIKOV V ZG. PODRAVJU

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane že od leta 2014 zelo dobro sodeluje z lokalnimi ponudniki hrane (12 ponudnikov v letu 2015). Od celotne vrednosti javnega naročila so dosegli 19,65 % od zakonsko dovoljenih 20 % za naročilo hrane lokalnim ponudnikom. Učenci so deležni sveže in kakovostne hrane iz neposredne bližine. V ta namen so prilagodili tudi jedilnik in v njem označili, katera hrana je od lokalnih ponudnikov. Učenci iz leta v leto vse bolj sprejemajo okuse lokalno pridelanih živil, ki so jih v začetku zaradi nepoznavanja tudi odklanjali. Učenci bodo še naprej imeli na jedilniku lokalno: mleko in mlečne izdelke, meso in mesne izdelke, pašteto, sadje in zelenjavo, lešnike, orehe, sokove, marmelado, med, kruh, testenine, zdrob, bučno olje, kis. Pomembno vlogo pri organizaciji in pripravi hrane imajo vodje kuhinj, ki sodelujejo z organizatorko šolske prehrane in skrbijo za uravnotežene in dobre obroke za osnovnošolce.

Vinko Zobec, pomočnik ravnateljice Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane

 

TRETJI NAJVEČJI VRTEC V SLOVENIJI ŠIRI SODELOVANJE Z LOKALNIMI PONUDNIKI HRANE ZA DOBRO OTROK

Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica trenutno sodeluje s približno 25 lokalnimi pridelovalci in ima na jedilnikih dobrih 10 % lokalno pridelane hrane. Le-ta prihaja pretežno iz območja štirih občin, v katerih delujejo: Slov. Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole. Vrtec ima 9 centralnih kuhinj in eno razdeljevalno. V petih enotah vrtca se obroki hrane pripravljajo v šolski kuhinji. Otrokom in zaposlenim ponujajo lokalno pridelana živila: različno sveže in suho sadje, mleko in mlečne izdelki, meso in mesni izdelki, kruh, mlevski izdelki, med, marmelade in džemi, oreški, sveža zelenjava in jajca. Zraven naštetega občasno naročajo tudi tradicionalno morsko sol iz Piranskih solin. Njihov cilj je, da se v kratkem času približajo 20 % nabave lokalno pridelane hrane. To bodo dosegli z večjim številom izločenih sklopov ter s povečano nabavo teh artiklov živil.

Petra Lozinšek, organizatorka prehrane,  Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica

Posnetek 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 20. 6. 2017
Meritve hitrosti v občini Poljčane

Prevelika ali neustrezna hitrost je na slovenskih in tudi na evropskih cestah glavni dejavnik prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. V državah članicah Evropske unije je najmanj tretjina vseh najhujših prometnih nesreč povezana z dejavnikom hitrosti. Hitrost vožnje je pomemben dejavnik prometne varnosti, ki je neposredno povezana z močjo trčenja in njegovimi posledicami. Hitrost vožnje je hkrati povezana s tveganjem udeležbe v prometni nesreči, saj imajo vozniki pri visokih hitrostih manj časa za ustrezno reagiranje, kar posledični privede do večjega števila prometnih nesreč.

Osnovni cilj meritev hitrosti je umirjanje prometa, ter tako zaščititi najšibkejše udeležence v cestnem prometu. Na območju občine bomo meritve hitrosti izvajali predvsem na odsekih cest, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir, zaradi pogostih prekoračitev hitrosti.

Občinski redarji bodo kršiteljem, ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila samodejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. Pri meritvah hitrosti občinski redarji ne ustavljajo voznikov, ki so prekoračili s splošnim prometnim predpisom ali prometnim znakom omejeno hitrost vožnje. S plačilnim nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in določene kazenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti, v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa.

S tem želimo prispevati k prometni varnosti, saj namen redarstva in občine ni izrekanje sankcij. Želimo namreč, da bo čim več voznikov ravnalo v skladu s predpisi in ne bi prihajalo do prometnih nesreč.

 

8. kolesarski vzpon na Boč

Objavljamo rezultate in fotografije 8. kolesarskega vzpona na Boč, ki je bil v soboto, 3. 6. 2017.

Fotografije

Rezultati:

 

 

Obvestilo o omejitvah pri dobavi pitne vode

Vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine OBVEŠČAMO, da se, zaradi daljšega sušnega obdobja, količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje. Potrebno je upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti je potrebno upoštevati prepoved uporabe pitne vode za: zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, pranje in  polivanje cestišč in dvorišč, pranje avtomobilov ipd.

 

9. poljčanski tek