Županov nagovor ob Občinskem prazniku
Podpora Vladi Republike Slovenije

Objavljamo Sklep Občinskega sveta Občine Poljčane o izreku podpore dosedanjemu delu aktualne Vlade Republike Slovenije.

 

Ponovno vzpostavljeni brezplačni prevozi za starejše in invalide
Ponovno odprtje krajevnega urada v Poljčanah
Obvestilo o javnih razpisih

OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Vloge oddane do 8. 6. 2020 na način, kot je določen v posamezni razpisni dokumentaciji, se bodo upoštevale za pravočasno oddane vloge na naslednje javne razpise:

  1. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.      
  2. Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  3. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020.
  4. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  5. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  6. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020.
  7. Javni razpis sredstev za spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2020.

Za ostale objavljene javne razpise veljajo roki za oddajo, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 Razpisne dokumentacije (javni razpisi in prijavni obrazci) so na voljo na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si (javne objave/razpisi). Vloge na javni razpis se oddajo skladno z navodili v posamezni razpisni dokumentaciji.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete v tajništvo Občine Poljčane na telefonsko številko 02 8029 220 ali na e-naslov: jelka.hribernik@poljcane.si .

 

Preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Vlada RS je na svoji 40. dopisni seji sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. maja 2020.

Obvestilo o sprejetju Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 2. izredni seji, dne 22. 4. 2020, sprejel Občinski prostorski načrt občine Poljčane.

 

Preklic prepovedi kurjenja v naravnem okolju v občini Poljčane

Občinski štab Civilne zaščite je izdal odredbo o preklicu prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane, kot je bila izdana 17. marca 2020.

Preklic velja od petka, 8. maja 2020, od 8. ure.

 

Roki za oddajo prijav na javne razpise

Spoštovani,

ponovno obveščamo, da zaradi veljavnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) roki za oddajo vlog na javne razpise občine Poljčane NE TEČEJO.

Zaradi posebnih okoliščin izjemoma poteče rok naslednjim javnim razpisom:

  • JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020. Rok za oddajo vloge je 15. maj 2020.
  • JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM, EKIPAM INŠPORTNIM DELAVCEM ZA DOSEŽKE, KI SO JIH DOSEGLI V LETU 2019. Rok za oddajo vloge je 15. maj 2020.

O na novo določenih rokih vas bomo pravočasno obvestili na način, kot običajno.

Ponovno odprtje Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Spoštovani,

 včeraj, 4. 5. 2020, je knjižnica Slovenska Bistrica odprla svoja vrata za pultno izposojo gradiva. Gre za prvo fazo postopnega odpiranja knjižnic, preden bodo knjižnice odprli za prosti pristop, na način, da uporabniki gradivo predhodno naročijo in ga v knjižnici samo prevzamejo. Omogočeno pa je tudi vračanje gradiva pod vsemi pogoji in navodili NIJZ.

 Knjižnica Slovenska Bistrica do nadaljnjega posluje po spremenjenem delovnem času poslovanja, in sicer:

– v Slovenski Bistrici ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 10. do 15. ure in ob sredah od 13. do 18 ure in

– v Poljčanah ob četrtkih od 14. do 18. ure.

 

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja prenehala izvajati poostren nadzor.

Vlada odpravila prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada odpravila prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 30. aprila 2020.

S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih ukrepov sproščanja.

Še vedno se s tem odlokom zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen če ta ali drug vladni odlok ne določajo drugače. Odlok namreč določa sprostitev gibanja oziroma dostop do drugih storitev v Sloveniji, če vlada sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje na javnem kraju, se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje gibanje:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,
– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Opozarjamo, da se mora pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada tudi v prihodnje ugotavljala najmanj vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali ne, in o tem obvestila javnost.

Vir: Vlada RS

Kljub prazniku v soboto vabljeni na tržnico

Spoštovani občani,

obveščamo vas, da bo kljub prazniku to soboto, 2. maja 2020, ponudba na naši lokalni tržnici na voljo. Vabimo vas, da nas obiščete med 8. in 9. uro.

 

Podpora Skupnosti socialnih zavodov ob protestu

Občina Poljčane podpira Skupnost socialnih zavodov Slovenije, njene člane, zaposlene in svojce, v njihovih zahtevah, ki jih bodo izrazili na današnjem protestu.

 

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2020
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019
Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2020
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020.

 

 

Vlada sprejela odlok, ki dovoljuje ponovno odprtje nekaterih dejavnosti (objava 17. 4. 2020 ob 8.00)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 
Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, katerega namen je postopno sproščanje ukrepov. Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen za določene dejavnosti, za katere začne veljati 4. maja 2020
 
Tako se poleg ,že obstoječih izjem v 2. členu, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo:  
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno – inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo – od 20. aprila 2020,
16. prodajalne do velikosti 400 m2  prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih – od 4. maja 2020,
v teh prodajalnah lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom
17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles – od 20. aprila 2020
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga – od 20. aprila 2020
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles) – od 20. aprila 2020,
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela) – od 20. aprila 2020,
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki – od 20. aprila 2020
22. frizerski in kozmetični saloni – od 4. maja 2020,
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih – od 20. aprila 2020, ,
24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali – od 4. maja 2020.
 
Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ ([http://www.nijz.si)/]www.nijz.si)«.
 
Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.
Ponovno odprtje zbirnega centra in poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov (objava 10. 4. 2020 ob 11.34)

Komunala Slovenska Bistrica obvešča, da s prihodnjim tednom predvidoma ponovno odpirajo vrata zbirni centri.

Več informacij na povezavi https://www.komunala-slb.si/obvestila/predvideno-odprtje-zbirnih-centrov-za-odpadke

Ob ponovnem odprtju Zbirnega centra za odpadke opozarjamo na:

1.       Dosledne kontrole in preverjanje dokazil o plačilu.

V zbirni center bodo dovoljene odpadke lahko odlagali le občani občine PoljčaneZa morebitno potrebno  indentifikacijo bo dodatno potrebno pokazati ustrezen osebni dokument.

Ugotavljamo, da pri odlaganju odpadkov prihaja do številnih zlorab, ki bremenijo tudi proračun naše občine.

Nikakor ne bomo plačevali opravljenih storitev  za občane drugih občin, ki so ugotovili, da denimo, odpadno kmetijsko folijo pri nas lahko odložijo »brezplačno«, v svojih centrih, kamor bi jo morali odlagati, pa morajo za vsako tono odložene odpadne folije plačati več kot 100 EUR.

Naj poudarim, da nič ni zastonj. Odlaganje omenjene folije za občane naše občine krijemo iz Proračuna občine Poljčane.  Nikakor pa to ne bomo financirali občanom drugih občin.

Pri prevarah jim izdatno pomagajo nekateri občani naše občine. Prijateljsko pomoč znancem in prijateljem iz drugih občin izkazujejo s posojo potrdil o plačilu komunalnih storitev osebam, ki iz čistega koristoljubja vozijo odpadke v naš Zbirni center. V bodoče bomo ugotovljene prevare kazensko preganjali.

2.       V kratkem času bosta na vhod in izhod iz Zbirnega centra nameščeni zapornici, nameščene pa bodo tudi kamere za nadzor dogajanja v centru. Delo v centru bosta opravljala dva zaposlena.

3.       Pri gibanju in zadrževanju v zbirnem centru bo potrebno upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna bo uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. Na Zbirnem centru je potrebno upoštevati vse veljavne predpise za čas omejitve gibanja.

Stane Kovačič

župan Občine Poljčane