2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, za operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj