Poziv k predložitvi predlogov za izvajanje “Lokalne razvojne strategije LAS 2007-2013”

ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o. poziva lokalno prebivalstvo, javni, ekonomski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica k oddaji prijave projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije LAS 2007-2013« za leto 2013.

Predmet poziva je nabor in izbor projektnih predlogov za leto 2013, ki bodo upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev iz ukrepov 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013 po pristopu LEADER in kateri predstavljajo izvajanje »Lokalne razvojne strategije LAS 2007 – 2013« (v nadaljevanju: LRS) na območju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni poziv za leto 2013  znaša 197.060,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do vključno 85 % upravičenih stroškov.

Poziv bo odprt od 25.05.2012 do 20.08.2012.

Podrobna vsebina Javnega poziva, razpisna dokumentacija ter vloga za prijavo projekta je objavljena na spletni strani http://www.zadrugalas.si/

 

4. občinski praznik

Približuje se čas, ko bomo obeležili 4. občinski praznik v Poljčanah.

Prireditve se bodo razvrstile od 2.junija (Osrednja občinska prireditev) do 24. junija, ko bo zaključek vseh dogodkov in prireditev s proslavo ob počastitvi državnemu prazniku 25.junij.

Čas je prinesel svoje in tako nekateri dogodki postajajo že tradicionalni, ki pa se v letošnjem letu, dopolnjujejo še z mnogimi drugimi. V letošnjem repertuarju prireditev v mesecu juniju se bo razvrstilo mnogo pomembnih dogodkov, obletnic in prav vesli smo, da se vključuje vse večje število društev, posameznikov, izobraževalnih ustanov in ostalih zainteresiranih, ki želijo izpostaviti svojo dejavnost in delovanje. Kmalu bomo objavili celoten koledar dogodkov in prireditev v mesecu juniju.

Vabimo vas k sodelovanju pri različnih dogodkih!

Več v napovedniku.

Javno naročilo “Rekonstrukcija JP 947681 Kohne – Ljubično – Zalonč v občini Poljčane”
Javno naročilo “Dograditev kanalizacijskega sistema Zg. Poljčane – faza kanala 2.1 in 2.3.”

Občina Poljčane je objavila javno naročilo »Dograditev kanalizacijskega sistema Zg. Poljčane – faza kanala 2.1 in 2.3.«

Preberite več.

Tenis igrišča v Poljčanah

Obveščamo vas, da so tenis igrišča v Poljčanah odprta.

Več o tem. 

Javni razpis za podelitev koncesije za ceste

Objavljamo javni razpis za podelitev koncesije za ceste.

Več o tem na tej povezavi.

Javno naročilo “Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za potrebe OŠ Poljčane v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016, ki se izvajajo na okolju prijazen način”

Občina Poljčane je objavila Javno naročilo “Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za potrebe OŠ Poljčane v šolskih letih 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016, ki se izvajajo na okolju prijazen način”

Več o tem. 

Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane v letu 2012.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.

 

 

 

 

 

Vabilo na 2. vinogradniški pohod po Ritoznoju

Društvo vinogradnikov Ritoznoj vabi na 2. vinogradniški pohod po Ritoznoju, ki bo 12. maja 2012 s pričetkom ob 10.00 uri izpred brunarice na Devini.

Več o dogodku:

Obvestilo Veterinarske uprave RS

Veterinarska uprava RS obvešča, da bo predvidoma 5. maja 2012 pričela z izvajanjem spomladanske akcije cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2012.

Več o tem: