Razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2012
Obvestilo o ločevanju odpadnih nagrobnih sveč

Vse obiskovalce pokopališč na območju občine Poljčane naprošamo, da odpadne nagrobne sveče odlagajo izključno v zabojnik za odpadne nagrobne sveče.

V zabojnike za odpadne nagrobne sveče lahko odložite vse vrste plastičnih sveč (tudi elektronske), vključno z ostanki parafina in s pokrovčki.

Prosimo vas, da v zabojnike za odpadne nagrobne sveče NE odlagate: ostankov cvetja, zemlje, vaz, plastičnega cvetja, raznih plastičnih odpadkov ter drugih odpadkov.

 

Javno naročilo: Novogradnja vrtca Poljčane z zunanjo ureditvijo, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki