..
..
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2013

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2013.

Kandidati na razpis svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisane dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami.

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo zahtevajo tudi po elektronski pošti na naslov: klavdija.majer@poljcane.si.

Prijave morajo biti predložene v tajništvo Občine Poljčane najkasneje do 11. 2. 2013 do 12.00 ure.

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslovu: OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, Poljčane, tel. 02/802 92 24.

Župan Občine Poljčane
Stanislav Kovačič