Razpis sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju občine Poljčane za leto 2013
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane

Občina Poljčane na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 57/2011), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010), Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 66/10) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2012) objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane

Rok za prijavo: 25. 3. 2013 do 10.00 ure

Obvestilo o objavljenih javnih razpisih
Obvestilo o objavljenih javnih razpisih

Občina Poljčane obvešča, da so objavljeni naslednji JAVNI RAZPISI:

1. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2013.

Rok oddaje prijave: 11. marec 2013 do 12. ure.

2. Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma iz proračuna Občine Poljčane v letu 2013.

Rok oddaje prijave: 11. marec 2013 do 12. ure.

3. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane v letu 2013.

Rok oddaje prijave: 11. marec 2013 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija (javni razpis in prijavni obrazci) je na voljo na spletni strani Občine Poljčane  (“Objave” – “Javni natečaji, razpisi”), lahko pa jo zaprosite tudi preko elektronske pošte obcina@poljcane.si od 7. februarja 2013 naprej.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete v tajništvo Občine Poljčane na telefonsko številko 02 8029 220.

Letni programi Občine Poljčane

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Poljčane, na 18. redni seji, ki je bila dne 30. 1. 2013, sprejel: Letni program športa Občine Poljčane za leto 2013, Program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2013 in Program program turizma Občine Poljčane za leto 2013.

Več o tem.

 

Obvestilo najemnikom prostorov v Domu krajanov, Domu športa in kulture in režijskem obratu

Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek 04.02.2013 v dopoldanskem času med 09.00 in 12.00 izvajali redni letni popis (inventuro) v objektih Doma krajanov, Doma športa in kulture ter v režijskem obratu.