Javno naročilo za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole in Poljčane)«

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 07.03.2013 objavljeno naročilo za Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE IN POLJČANE)«.

Vabimo vas, da predložite ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije javnega naročila Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE IN POLJČANE)« objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07.03.2013 št. objave JN2654/2013

Obvestilo o naročilu in Razpisna dokumentacija sta na voljo na spodnji spletni strani:
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=270981

Rok za predložitev ponudbe je najkasneje do 15.04.2013 do 09:00 ure na naslov naročnika OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI – 2321 Makole.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

Javno naročilo za obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole in Poljčane)«

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 07.03.2013 objavljeno naročilo za OBVEŠČANJE JAVNOSTI O IZVAJANJU PROJEKTA »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE IN POLJČANE)«.

Vabimo vas, da predložite ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije javnega naročila OBVEŠČANJE JAVNOSTI O IZVAJANJU PROJEKTA »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE IN POLJČANE)« objavljenega na Portalu javnih naročil dne 07.03.2013 št. objave JN2658/2013

Obvestilo o naročilu in Razpisna dokumentacija sta na voljo na spodnji spletni strani:
http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=271013

Rok za predložitev ponudbe je najkasneje do 11.04.2013 do 09:00 ure na naslov naročnika OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI – 2321 Makole.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

Predavanje »Prvi koraki k povezani ponudbi in oblikovanju blagovnih znamk na področju kulinarike v občinah Poljčane, Majšperk in Makole«

Vabimo vas na predstavitev in prvo predavanje v okviru projekta »Prvi koraki k povezani ponudbi in oblikovanju blagovnih znamk na področju kulinarike v občinah Poljčane, Majšperk in Makole«

Predstavitev projekta in prvo predavanje bo opravil mag. Bojan Mažgon – Palemid d.o.o., in sicer v več terminih v posameznih občinah.

Predavanje v občini Poljčane bo potekalo v četrtek,  21.3.2013 in v sredo, 27.3.2013, ob 17.00 uri v Razvojnem centru narave. 

Zaradi organizacije vas vljudno naprošamo za potrditev udeležbe vodji projekta v posamezni občini na spodnji kontakt: Občina Poljčane: Bojana Korez, bojana.korez@poljcane.si ali tajništvo 02/80 29-220;

Občina Makole:  Igor Erker, igor.erker@obcina-makole.si ali tajništvo 02/ 80 29 – 200;

Občina Majšperk: Matic Šinkovec, matic.sinkovec@majsperk.si ali tajništvo 02/ 795 08 30.