Obvestilo o cepljenju lisic proti steklini
Stališča do pripomb in predlogov v postopku občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah
Javno naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor obvešča javnost o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9  Kidričevo – Vodice.

Preberite več:

Čestitke našim rokoborcem!!

13.04.2013 je v Murski Soboti potekalo državno prvenstvo v grško rimskem slogu za mlajše dečke, dečke in mladince.
Tekmovalci Rokoborskega kluba Poljčane so osvojili eno zlato, tri srebrne in tri bronaste medalje.Prvo mesto je osvojil Žiga Videčnik med mladinci do 84 kg.
Srebrni so bili Filip Trbulin do 60 kg, Skledar Blaž do 55 kg in med mlajšimi dečki Gašper Kodrič do 25 kg. Bron so osvojili med mladinci Mišel Skerbiš do 66 kg, med dečki Blaž Skledar do 53 kg in med mlajšimi dečki Jernej Skledar do 25 kg.

 

 

Dina Košič osvojila 2.mesto v Avstriji!

04.05.2013 so se tekmovalci Rokoborskega kluba Poljčane udeležili mednarodnega turnirja v Avstriji (Soding). V kategoriji deklet do 37 kg Dina Košič osvojila 2.mesto. Elizabeta Lesnika do 37 kg 4.mesto, Lina Košič do 40 kg 5.mesto. Med mladinci Filip Trbulin do 63 kg 6.mesto, Žiga Gaber do 63 kg 7.mesto. Turnir je bil v prostem slogu. Sodelovali so tekmovalci iz Poljske, Slovaške, Srbije, Madžarske, Hrvaške, Slovenije in Avstrije..

 

Čestitke!

 

 

 

Dnevi energetskega svetovanja v občini Poljčane

Občina Poljčane vas v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje v mesecu maju 2013 vabi na »Brezplačna energetska svetovanja za občane«, in sicer:

• v sredo, 8.5.2013 med 14.00 in 18.00 uro,
• v petek, 10.5.2013 med 9.00 in 13.00 uro in
• v torek, 21.5.2013 med 11.00 in 17.00 uro,

Svetovanja bodo potekala v Razvojnem centru narave, Bistriška cesta 68, Poljčane.

 

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2013/2014
Zaključni račun proračuna 2012
Javna razpisa za podelitev priznanj
Javno naročilo Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb in sicer najkasneje do 15.05.2013 do vključno 09:00 ure.
Popravljene strani razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/4/2015-315935274523872/Popravljene_strani_razpisne_dokumentacije.zip.

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za oddajo ponudb najkasneje do 15.05.2013 do vključno 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 15.05.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI – 2321 Makole.

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 27.03.2013 objavljeno naročilo za javno naročilo OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE IN POLJČANE).

Vabimo vas, da predložite ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije javnega naročila OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE – 3. SKLOP (MAKOLE IN POLJČANE) objavljenega na Portalu javnih naročil dne 27.03.2013 št. objave JN3514/2013

Obvestilo o naročilu in Razpisna dokumentacija sta na voljo na spodnji spletni strani:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/3/2015-249502640752416/Razpisna_dokumentacija_Gradnje_MAKOLE-POLJCANE.zip.

Grafične priloge, kot priloga razpisni dokumentaciji, so objavljene na spletni strani Občine Makole.

Rok za predložitev ponudbe je najkasneje do 08.05.2013 do 09:00 ure na naslov naročnika OBČINA MAKOLE, Makole 42, SI – 2321 Makole.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.