Koledar dogodkov v občini Poljčane za mesec oktober 2013
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2013/2014
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Cene komunalnih storitev na območju občine Poljčane

Od 1. 7. 2013 veljajo v občini  Poljčane nove cene komunalnih storitev, ki jih izvaja podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012).

Več o postavkah na računih.

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini
Ocenjevanje suše v primarni kmetijski proizvodnji

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2013 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Občina Poljčane zbira vloge do vključno 29. 9. 2013 – (obrazec 2)

Obrazec 2 mora (podpisan) obvezno vsebovati naslednje podatke:

1.1. SUŠA 2013

1.2. datum nastanka 20.07.2013

1.3. občina

1.4. ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

1.5. davčna številka

1.6. naslov nosilca

1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 20.07.2013, ni upravičen do državne pomoči.

GERK – številka GERK-a

VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur

POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti

POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih vGERK-u.«

 

Usposabljanje za vodje

Ljudska univerza Slovenska Bistrica organizira Usposabljanje za vodje.

TERMIN IZVEDBE PROGRAMA:

23. –26. 9. 2013, Ljudska univerza Slovenska Bistrica

TRAJANJE POSAMEZNEGA PROGRAMA: 40 ur

Prijave in informacije: brigita.kruder@lu-sb.si

USPOSABLJANJE JE ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNO!

Preberite več:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – sporočilo za javnost
17. Podobe bistriških domačij

Vabimo vas na prireditev Podobe bistriških domačij.

Potekala bo 7. in 8. septembra 2013 na prostoru pred gostiščem Golob na Zgornji Polskavi.

Prireditev Podobe bistriških domačij že 17. leto uspešno povezuje kmetijstvo, turizem in nasploh podeželje z mestom. Tudi letošnja, ki bo predvsem v znamenju zelenjavnih vrtov, želi s svojo ponudbo doprinesti k večji kvaliteti življenja na podeželju. Gre za preplet bogate dediščine kmetijstva in turizma ob bogati kulinariki, širjenje znanja starih obrti in običajev, nastope ljudskih godcev in pevcev… Turistična društva se bodo ponovno pomerila v šaljivih igrah, obiskali boste lahko bližnje kmetije in si ogledali turistične znamenitosti krajev od Zgornje Polskave pa vse do Pragerskega, do katerih se boste lahko popeljali s turističnim vlakcem. Predstavili se bodo člani nekaterih turističnih podmladkov, organizatorji pa obiskovalce tudi letos vabimo na kmečko tržnico, kjer se bo mogoče oskrbeti z ozimnico.

Tudi letošnja prireditev daje kmetom priložnost za trženje svojih proizvodov, sodelovanje na razstavah in na strokovnih posvetih. Vsem obiskovalcem pa daje priložnost, da spoznajo kmečko življenje nekoč in danes in tako bolje razumejo specifične potrebe kmečkega prebivalstva, ki je sestavni del podeželja, hkrati pa tudi priložnost za medsebojno druženje, izmenjavo mnenj, različnih znanj in izkušenj.

Vabimo vas, da nas obiščete!

Za organizacijski odbor

Jana Jeglič