Koledar dogodkov v občini Poljčane za mesec december 2013.
Javni razpis za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
Obvestilo!

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Ker bo imela predlagana ureditev davka na nepremičnine neposredne posledice tudi na ljudi, na njihovo nesorazmerno veliko obremenitev in grožnjo eksistence mnogih, vas pozivamo, da aktivno pristopite k zbiranju podpisov Peticije proti davku na nepremičnine.

Obrazec je dosegljiv na sedežu občine in na tej povezavi ter ga izpolnjenega in podpisanega oddate v tajništvu občine.

Na spletnem naslovu:  http://www.pravapeticija.com/nasprotovanje_predlogu_zakona_o_nepremicninah  in na spletnem naslovu Skupnosti občin Slovenije, je dosegljiva tudi spletna različica peticije!

 

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Obrazec_Proti davku na nepremičnine

 

Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Poljčane za leto 2014

Občinski svet občine Poljčane je na 22. redni seji dne 6. novembra 2013 obravnaval predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2014 in sprejel sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Poljčane za leto 2014.

V skladu z 88. in 89. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/2010),mora biti predlog proračuna v javni razpravi najmanj 15 dni.

Predlog proračuna bo v javni obravnavi do srede, 27. 11. 2013. Dostopen je na spletni strani občine www.poljcane.si

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine.

 

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje pokopališke dejavnosti v občini Poljčane