Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke občine Poljčane

Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Poljčane potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke občine Poljčane in sicer v času od ponedeljka, 24. 11. 2014 do torka, 23. 12. 2014.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišča parc. št. *283, *282 in del parc. št. 591/1 vse v k.o. Poljčane.

Dokument bo razgrnjen v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka je možen v času uradnih ur občinske uprave.

Javna obravnava dokumenta bo v ponedeljek, 8. 12. 2014 ob 15.00 uri, v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na elektronski naslov: natasa.dvorsak@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in imeli jasno navedene pripombe in predloge.

Planetu Zemlja prijazna občina leta 2014 v kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalci.

Sejem_Narava_zdravje_2014-115V četrtek, 13. 11. 2014 so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, zopet podelili nazive in priznanja občinam, ki so sodelovale na letošnjem jubilejnem vseslovenskem natečaju »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki ga od leta 2010 organizira društvo Planet Zemlja.

Komisija letošnjega natečaja, v sestavi strokovnjakov Zavoda za gozdove RS, Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, društva za ENO glasbo, zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gradbenega instituta ZRMK in društva Planet Zemlja, je izbrala občine, ki so s svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike in okoljskega komuniciranja, zaslužili najvišje ocene ter s tem naziv Planetu Zemlja prijazna občina 2014 in tako je občina Poljčane že drugo leto zapored prejela slednji naziv v kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalcev.

Več na portalu: društva: www.planet-zemlja.org, kjer je objavljena galerija vseh fotografij z dogodka.

Koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane – praznični december 2014
10 urne računalniške delavnice za starejše

Osnovna šola Poljčane vabi na 10 urne računalniške delavnice za starejše.

Delavnice bodo potekale od ponedeljka, 8. 12., do petka, 12. 12. 2014, od 15. do 17. ure v računalniški učilnici Osnovne šole Poljčane.

Za izvedbo delavnic potrebujemo prostovoljce, ki bodo pomagali pri izobraževanju in udeležence, ki se želijo izobraževati.

Udeleženci se prijavijo na tel. število 02 829 5810 (tajništvo šole), prostovoljci pa na elektronski naslov vinko.zobec@gmail.com.

Ob prijavi posredujejo:

  • udeleženci naslednje podatke: priimek in ime, naslov, starost, telefon, časovni okvir sodelovanja (dnevi)
  • prostovoljci naslednje podatke: priimek in ime, starost, časovni okvir sodelovanja (dnevi)

Učenci se prijavijo kot prostovoljci, kot udeleženci pa starejši občani.

Prijave za delavnice zbiramo do 5. 12. 2014.

Več informacij lahko dobite pri koordinatorju projekta Vinku Zobcu po e-pošti: vinko.zobec@gmail.com ali na tel. 02/ 829 5816, 041 355 462.

O projektu Simbioza lahko najdete več informacij tudi na

http://www.simbioza.eu/sl/2013/.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa Eurel

Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Poljčane potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »območje kompleksa »Eurel« in sicer v času od ponedeljka, 10. 11. 2014 do torka, 9. 12. 2014.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišča parc. št. 781/35, 781/11, 781/15 vse v k.o. Pekel.

Dokument bo razgrnjen v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka je možen v času uradnih ur občinske uprave.

Javna obravnava dokumenta bo v sredo, 26. 11. 2014 ob 15.00 uri, v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na elektronski naslov: natasa.dvorsak@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in imeli jasno navedene pripombe in predloge.

Zakaj zbolimo?

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica vabi na predavanja z naslovom “Zakaj zbolimo?”, ki bo v četrtek, 20. 11. 2014 ob 18.00 uri v avli Osnovne šole Poljčane.

Predaval bo Andrej Špec.