Koledar prireditev in dogodkov v občini Poljčane – februar 2015
Turistični podmladek Osnovne šole Poljčane
Poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k posredovanju predlogov za imenovanje članov posameznih vaških odborov.

Pisne predloge za člane vaških odborov pošljite vključno do 23. januarja 2015, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Besedilo poziva:

Javna dražba za nepremičnine – glavno skladišče LIP Poljčane d.d. v stečaju

PISO_karta LIP skladiščeStečajni upravitelj dolžnika Lesno industrijsko podjetje Poljčane d.d. – v stečaju, je dne 3. 12. 2014 na spletnem portalu AJPES objavil Javno dražbo za nepremičnine – glavno skladišče, ki bo dne 21.1.2015 ob 10:00 uri v sejni sobi Odvetniške družbe Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o. na naslovu Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje.

Besedilo javne dražbe: