Predavanje “Pojav vlage in plesni v stanovanjih” in predstavitev razpisa Eko sklada za sofinanciranje energetskih sanacij

Občina Poljčane vas, v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje, vabi na brezplačno predavanje na temo POJAV VLAGE IN PLESNI V STANOVANJIH in predstavitev razpisa EKO SKLADA ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKIH SANACIJ, ki bo v torek, 17. marca 2015, ob 18. uri  v Razvojnem centru narave, Bistriška 68, Poljčane.

Redna mesečna energetska svetovanja bodo tudi 20. aprila in 18. maja 2015 med 16. in 18. uro v prostorih Občine Poljčane.

Vabljeni.

Koledar prireditev in dogodkov – marec 2015
Vnos zbirnih vlog 2015 za ukrepe kmetijske politike

V letošnjem letu se je začela izvajati reforma Skupne kmetijske politike z vlaganjem zbirnih vlog za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in dobrobit živali (DŽ).

Upravičenci morajo od 2. marca do 6. maja 2015 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) vložiti zbirno vlogo, če uveljavljajo katerega od naštetih ukrepov. Skrajni rok je 1. junija 2015, pri čemer se upoštevajo znižanja izplačil 3 ali 1 % na delovni dan (v času od 7. maja do 1. junija).

Preberite več:

Čisto veselje – humanitarna akcija zbiranja odpadnih surovin

Surovina_veselje_banner_160x600pxSpoštovani,

letošnjo pomlad si Zveza prijateljev mladine s projektom Botrstvo (ZPM) in družba Gorenje Surovina d.o.o. podajamo roke. Z namenom pomagati!

Od 16. do 21.3.2015 skupaj organiziramo humanitarno zbiranja odpadnih surovin (papir,odpadna električna in elektronska oprema, jekleni odpad in barvne kovine)- Čisto veselje skozi katero bomo ljudi ozaveščali o pomenu ohranjanja narave in jih hkrati spodbudili, da pomagajo zagotoviti zdrav razvoj in enake možnosti otrok v stiski.

Več o akciji si preberete v vabilu k sodelovanju ter na spletni strani na:  www.cistoveselje.si

Skupaj lahko pričaramo čisto veselje na obraze otrok!

S spoštovanjem,

Ekipa »Čisto veselje«

Obvestilo Lovske družine Poljčane

Lovska družina Poljčane objavlja da bo od 20.03.2015 dalje izvajala na uradno registriranem strelišču-strelskih vadbiščih  pri lovski koči nad Studenicami interne družinske treninge-strelsko vadbo s strelnim orožjem in sicer s malokalibrsko puško na tarčo gamsa in druge vrste tarč ter s puško z gladko cevjo na glinaste golobe in sicer marcu dne 20. in 21. V naslednjih mesecih pa bomo izvajali treninge vsak četrtek od 17.00  do 19,00 ure.

V skladu z lovsko zakonodajo se bo v mesecu aprilu 2015 vršil vsakoletni pri strel pušk risanic na Pritenskem pod Bočem. Točne datume obveznega preizkusa lovskih pušk bomo sporočili v začetku meseca aprila 2015 .  Uspešno opravljen pri strel lovskih pušk risanic je v skladu z slovensko lovsko zakonodajo osnova in pogoj za izvajanje lova na visoko divjad in druge vrste divjadi, ki ga mora opraviti sleherni lovec če želi loviti to vrsto divjadi oz. v skladu s planom izvrševanja odstrela divjadi morajo člani lovskih družin ta plan izvršiti s tako na tak način opravljenim preizkusom lovskih pušk z risano cevjo.

Javnost obveščamo da bomo okolico strelišč ustrezno zavarovali z opozorilnimi znaki, trakovi in vzpostavili dežurstvo tj redarje in paznike, ki bi slučajno mimoidoče pravočasno opozorili na izvajanje strelskih aktivnosti v lovišču LD Poljčane.

LD POLJČANE

Javno naznanilo – državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice.

Poziv k predložitvi predlogov za člane začasnih komisij

Objavljamo Poziv k predložitvi predlogov za člane začasnih komisij: Komisije za okolje in prostor, Komisije za družbene dejavnosti in Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo.

Pisne predloge za člane zgoraj navedenih komisij z njihovimi izjavami, da soglašajo s kandidaturo, pošljite vključno do 3. 3. 2015 na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

Besedilo poziva:

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Poljčane za leto 2015.

Občinski svet občine Poljčane je na 3. redni seji dne 5. februarja 2015 obravnaval predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2015 in sprejel sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Poljčane za leto 2015.

V skladu z 88. in 89. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/2010), mora biti predlog proračuna v javni razpravi najmanj 15 dni.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine.

Upoštevani bodo predlogi, ki bodo dostavljeni v tajništvo Občine Poljčane najkasneje do 23. 2. 2015 do 13. ure

Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2015 je dostopen v tajništvu Občine Poljčane in spodaj: