Akcija “Človek posadi, čebela opraši”

20150424_110911
Župan Občine Poljčane Stanislav Kovačič je v okviru vseslovenske akcije »Človek posadi, čebela opraši« posadil lipo, ki je slovensko avtohtono medovito drevo in simbol naše dežele.

S tem se je tudi Občina Poljčane pridružila vseslovenski akciji, katere cilj je, da se čebelam preko zasaditve medovitih rastlin omogočiti boljšo pašo.

Akcija Človek posadi čebela opraši 2015

 

20150424_111226

Plečnikova medalja 2015
Odprte hiše Slovenije 2015

Od 15. – 17. maja 2015 bo potekal festival Odprte hiše Slovenije 2015.

V sklopu festivala Odprte hiše Slovenije so na ogled določeni objekti pod vodstvom arhitektov oziroma lastnikov in upraviteljev objektov. Program in opis festivala je objavljen na spletni strani www.odprtehiseslovenije.org .

V program je vključen tudi brezplačen ogled VRTCA POLJČANE.  Ogled bo trajal približno 1 uro in bo potekal v soboto 16. 5. ob 10:00.

Za ogled objekta na spletni strani Odprte hiše Slovenije, kliknite: http://www.odprtehiseslovenije.org/index.php?m_id=vodnik&slug=Vrtec-Poljcane&id=408#pgn

Vabljeni!

Več informacij na:

www.odprtehiseslovenije.org

info@odprtehiseslovenije.org

Vloga za postavitev majskega drevesa

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Poljčane pod zavihkom Za občane – vloge in obrazci – Razvojni center narave na voljo obrazec – vloga za postavitev majskega drevesa, katero izpolnijo predsedniki Vaških odborov in jo oddajo v tajništvu Občine Poljčane.

V kolikor želite prejeti morebitne informacije glede predmetne zadeve se lahko obrnete na kontakt: Bojana Korez, 02/8029-290, 030/603-066 ali na e-naslov:bojana.korez@poljcane.si.

S spoštovanjem  in lepimi pozdravi,

Bojana Korez, strokovna sodelavka

Obvestilo – zasebna ambulanta splošne medicine Marijan Colarić, dr. med. spec. spl. med.

Zasebna ambulanta splošne medicine Marijan Colarić, dr. med. spec. spl. med., obvešča, da bo v četrtek 23. 4. 2015 in v petek 24. 4. 2015 zaprta.  

V tem času bo nadomeščal dr. Perenda v svojem delovnem času.

Sklic zbora občanov za območje skupnosti vaških odborov

Na podlagi 64. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011), ter 3. in 7. člena Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/07), Župan Občine Poljčane sklicuje zbor občanov in 1. sejo vaških odborov za območje skupnosti vaškega odbora po naslednjem urniku:

Torek, 21. 4. 2015 ob 18.30: Lušečka vas, Čadramska vas, v sejni sobi Občine Poljčane

Torek, 21. 4. 2015 ob 18.30: Brezje, Križeča vas, v Kulturnem domu Studenice

Torek, 21. 4. 2015 ob 20.00: Ljubično, Lovnik, Zgornje Poljčane, Podboč, v sejni sobi Občine Poljčane

Torek, 21. 4. 2015 ob 20.00: Globoko, Modraže, Novake, v Kulturnem domu Studenice

Sreda, 22. 4. 2015 ob 18.30: Spodnja Brežnica, Stanovsko, v sejni sobi Občine Poljčane

Sreda, 22. 4. 2015 ob 18.30: Hrastovec, Krasna, Studenice, v Kulturnem domu Studenice

Sreda, 22. 4. 2015 ob 20.00: Poljčane, Spodnje Poljčane, v sejni sobi Občine Poljčane

 

Predlagani dnevni red:

  1. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij.
  2. Potrditev članov vaških odborov na podlagi predlogov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika.
  3. Razno.
Otroški igrišči v javni uporabi

Občina Poljčane obvešča, da sta odslej otroški igrišči bivših vrtcev v javni uporabi.

Vrtec Poljčane_Kajuhova

Vrtec Poljčane

Objave javnih razpisov

Spoštovani!

Objavljamo

– JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2015,

– JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane v letu 2015 in

– JAVNI RAZPIS za sofinanciranje turizma iz proračuna Občine Poljčane v letu 2015.

Rok oddaje prijave: 4. maj 2015 do 12. ure.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pridobite v času uradnih ur na Občini Poljčane – Razvojni center narave, Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane: Bojana Korez na tel. 02/ 8029-290, 030-603-066 ali po e-pošti: bojana.korez@poljcane.si. Prav tako lahko preko elektronske pošte zaprosite za Wordovo različico dokumenta v kolikor ga boste potrebovali pri izpolnjevanju obrazcev v elektronski obliki.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

Bojana Korez