Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvi polovici leta 2015
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015
Javni poziv za vstop v članstvo LAS Dobro za nas

Lokalna akcijska skupina (LAS) Dobro za nas bo, v programskem obdobju 2014-2020 organizirana kot pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja.

V ta namen so 20.07.2015 objavili Javni poziv za vstop oz. članstvo v LAS Dobro za nas.

Več informacij o Uredbi – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, vsebino javnega poziva ter pristopno izjavo za članstvo v LAS Dobro za nas za programsko obdobje 2014-2020, najdete na spletni strani: www.zadrugalas.si/aktualno/.

Obvestilo zasebne zobozdravstvene ambulante Tafi Jamal, dr. dent. med.

Zasebna zobozdravstvena ambulanta Tafi Jamal, dr. dent. med., obvešča, da bo, zaradi rednega letnega dopusta v času od 27. 7. 2015 do 17. 8. 2015, zaprta.  

V primeru bolečine se oglasite v zobni ambulanti v Mariboru, Zdravstevni dom dr. A. Drolca, Svetozarevska ulica 21, Maribor, tel.: 02/2510 641.

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2015
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Obvestilo Zasebne ambulante dr. Marijan Colarića

Zasebna ambulanta splošne medicine Marijan Colarić, dr. med. spec. spl. med., obvešča, da bo zaprta zaradi rednega letnega dopusta v času od 21.07.2015 do 03.08.2015.

V tem času bo nadomeščal dr. Perenda v svojem ordinacijskem času.

Obvestilo občanom!

Občina Poljčane občane in občanke naselij Spodnje Poljčane, Poljčane, Lušečka vas in Čadramska vas obvešča, da se v navedenih naseljih v mesecu juliju 2015 izvajajo terenska dela za potrebe izdelave geodetskega posnetka za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Poljčanah.

Občane in občanke prosimo za sodelovanje in razumevanje ter jih naprošamo, da izvajalcu del omogočijo nemoten dostop na njihova zemljišča in do njihovih greznic.

Obvestilo!

Posnetka 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane ne bomo predvajali zaradi tehničnih težav pri snemanju.