Koledar dogodkov in prireditev – oktober in november 2015
Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Mariboru

Okrožno sodišče v Mariboru, je v Uradnem listu RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru. Kandidate za sodnike porotnike lahko poleg predstavniških organov občin (občinski svet) predlagajo tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. Po določbi 1. odst. 45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZS), politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

S predmetnim pozivom vabimo predlagatelje, da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike, s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na naslov:

Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor, najpozneje do 11. 11. 2015.

V kolikor želite, da se predlagani kandidat sodišču posreduje kot kandidat občinskega sveta, pisni predlog kandidata s priloženim soglasjem predlaganega kandidata za imenovanje v funkcijo sodnika porotnika pošljite na naslov:

Občina Poljčane, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, vključno do 9. 10. 2015.

Besedilo javnega poziva in obrazci:

Delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020

Vabimo vas na delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja 2014-2020 za območje Lokalne akcijske skupine (LAS) Dobro za nas, ki zajema občine Makole, Poljčane, Rače-Fram ter Slovenska Bistrica.

V Strategijo lokalnega razvoja želimo vključiti čim širši krog občanov, zato vse zainteresirane vabimo, da se nam s svojimi predlogi pridružite na eni izmed delavnic, ki bodo organizirane po različnih območjih.

V Poljčanah se bo delavnica izvajala dne 14. 9. 2015 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Razvojnega centra narave Poljčane.

Vabilo najdete na povezavi:

http://www.zadrugalas.si/wp-content/uploads/2015/09/vabilo-na-delavnice-za-pripravo-strategije-lokalnega-razvoja-2014-2020.pdf