Obvestilo Upravne enote Slovenska Bistrica

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da bodo od  2. 11. 2015, spremenjene uradne ure na krajevnih uradih.

Uradne ure na Krajevnem uradu Poljčane bodo:

v torek od 8.00 do 11.30 in 12.00 do 15.00

v sredo od 7.00 do 11.30 in 12.00 do 17.00

v petek 8.00 do 11.30 in 12.00 do 13.00

Uradne ure na Krajevnem uradu Oplotnica bodo:

v ponedeljek od 8.00 do 11.30 in 12.00 do 15.00

v četrtek od 8.00 do 11.30 in 12.00 do 15.00

Z namenom približevanja strankam so razširili nabor storitev, ki jih lahko opravite na krajevnem uradu: novost je izdaja zemljiškoknjižnega izpiska, izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov in vrednotnice za osebno dopolnilno delo, po 1. 1. 2016  pa boste na krajevnem uradu lahko opravili tudi postopke v zvezi z vozniškimi dovoljenji in priglasitvami na vozniški izpit.

Obvestilo o nameri podpisa Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov

Občina Poljčane objavlja obvestilo o nameri podpisa Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.

Razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2015
Javno naročilo gradnje po odprtem postopku »Gradnja zbirnega centra za odpadke v Občini Poljčane«.
Javni razpis za sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2015/2016