Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – december 2015
Posnetek 4. izredne seje Občinskega sveta Občine POljčane
Razstava slik z naslovom “Retrospektiva in Dravinjska dolina”

Vabilo na otvoritev razstave_Renata Korošecprostorih Občine Poljčane je na ogled razstava slik z naslovom “Retrospektiva in Dravinjska dolina”, avtorice Renate Korošec, članice društva Zakladov Dravinjske doline – Dravinjski unikati.

Razstavo si lahko ogledate vsak dan, v poslovnem času občine, do 31. 12. 2015. 

Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč.

Tisti dijaki in študentje, ki do sedaj zaradi slabih povezan nimajo vozovnic za javni linijski prevoz, lahko skladno z veljavno zakonodajo, tudi med letom spremenite vozovnico, seveda znotraj svoje upravičenosti (relacija/relacije morajo povezovati dom in šolo). Vsaka sprememba se mora izvesti na podlagi Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice (postopek identičen kot na začetku šolskega leta). Upravičenci, ki bi torej želeli spremembo vozovnice, morajo ponovno izpolniti vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice z novimi podatki (nova dodatna relacija). Z novo vlogo se oglasijo pri prevozniku, kjer že imajo vozovnico, da jim le-ta staro vlogo prekliče in vnese novo, na podlagi katere se izda  nova vozovnica. Doplačil za upravičenca v primeru, da je skupna dolžina vseh relacij znotraj razreda oddaljenosti že izdane vozovnice, NI.

Cene vozovnic za dijake in študente so odvisne od razdalje prevoza in znašajo:

Razredi oddaljenosti MESEČNA LETNA POLLETNA
do vključno 60 km   25,00 EUR 200,00 EUR 112,50 EUR
več kot 60 do 90 km 35,00 EUR 300,00 EUR 162,50 EUR
več kot 90 km 55,00 EUR 500,00 EUR 262,50 EUR

Prevoznik, kjer je vozovnica izdana, sprejme plačilo in izda potrdilo, da je vozovnica plačana, s tem potrdilom gre upravičenec do drugega prevoznika, ki mu izda/podaljša vozovnico brezplačno (za uporabnika je brezplačno, državo pa drugi prevoznik bremeni za subvencijo).

Za izdelavo nove pametne vozovnice pri prevozniku Arriva je potrebno odšteti  2,5 €.

Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Org. prehrane Poljčane 14 10 2015
Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in promocijo s poudarkom na lokalnem prebivalstvu. Občina Poljčane je gostila srečanje pridelovalcev, organizatorje prehrane v javnih zavodih in kontaktnih oseb –občinskih  koordinatorjev navedenega projekta.


Ključnega pomena v projektu je prepoznati in ozavestiti dodano vrednost lokalnih proizvodov in storitev ter doseči pozitivne razvojne učinke, ki jih okolju prinaša na dolgi Pridelovalci poljcane 7 10 2015rok.

Preberite več:

Glasovanje poslancev o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
Vabilo na predavanje japonskega arhitekta Taku Hibino

Vabljeni na predavanje japonskega arhitekta Taku Hibino, vodilnega arhitekta biroja Hibino Sekkei, ki bo v torek 24. 11. 2015 ob 17.30 v Plečnikovi predavalnici Fakultete za Arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana.

Arhitekt Taku Hibino bo v ponedeljek, 23. 11. 2015 dopoldan obiskal tudi naš vrtec.

 

Posnetek seje Občinskega sveta Občine Poljčane