Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane, poziva občinske svetnike, politične stranke, društva, organizacije  in ostalo zainteresirano javnost, da lahko podajo svoje predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane (3 predstavniki).

Rok: do vključno 13. januarja 2016

Več:

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Poljčane za leto 2016

Občinski svet Občine Poljčane je na 6. redni seji, dne 8. 12. 2015, obravnaval Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2016 in sprejel sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2016.

Sklep in navodila v zvezi z vlaganjem predlogov in pripomb so objavljena v spodnjih prilogah:

Obvestilo Ambulante Poljčane

Obveščamo vas, da bo Ambulanta dr. Perende od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015 zaprta zaradi dopusta.

V nujnih primerih nadomešča Ambulanta dr. Colarića, obrnete pa se lahko tudi na dežurno ambulanto Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.

Obvestilo Občine Poljčane

Občina Poljčane obvešča stranke, da se na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas in uradne ure na Občini Poljčane začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri

Obvestilo Upravne enote Slovenska Bistrica

Upravna Enota Slovenska Bistrica, v skladu s 60. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13), obvešča stranke, da se na delovna dneva 24. in 31. decembra poslovni čas in uradne ure na Upravni enoti Slovenska Bistrica začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri.

Enako velja za Krajevni urad v Oplotnici, Krajevni urad v Poljčanah pa bo zaprt.

Posnetek 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Predbožična tržnica Poljčane – december 2015

V času od 17. 12. 2015 do 19. 12. 2015 vas vabimo, da se nam pridružite na predbožični tržnici pri trgovini Mercator v Poljčanah.

Program dogajanja:

Glasovanje poslancev o Zakonu o izvrševanju Proračunov RS za leti 2016 in 2017