Javno naročilo za »Prevoz učencev iz občine Poljčane v osnovno šolo v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020«

Občina Poljčane objavlja javno naročilo za »Prevoz učencev iz občine Poljčane v osnovno šolo v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020«

Rok za predložitev ponudb: 11. 5. 2016 do 9.00 ure

Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno zasebnega partnerstva »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Poljčane«

Občina Poljčane poziva vse potencialne promotorje (zainteresirane pravne in fizične osebe) k podaji Vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave za daljše časovno obdobje po sistemu energetskega pogodbeništva v Občini Poljčane«, ki obsega zamenjavo svetilk javne razsvetljave z novo, energetsko in okoljsko učinkovitejšo javno razsvetljavo na območju ulic v občini, ki imajo zastarelo javno razsvetljavo oz. takšno, ki ni v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), in vzdrževanje v skladu s tehničnimi normativi.

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 29.4.2016, do 13.00 ure na sedežu Občine Poljčane (prejemna teorija).

 

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2016/2017

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica je objavil Javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2016/2017.

Vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2016/2017 bo potekal v mesecu aprilu.

V aprilu lahko starši dobijo Vloge za vpis otroka v vrtec v vseh enotah, na sedežu vrtca Zidanškova 1/a Slovenska Bistrica in na spletni strani  vrtca.

Več:

Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

Mariborska razvojna agencija je 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS št. 19/2016 objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

Več o tem na: www.mra.si

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: http://www.mra.si/garancijska_shema/

 

 

Javno naročilo za Dograditev kanalizacijskega sistema Zgornje Poljčane – faza kanala 1.0 in 1.1, po sklopih

Občina Poljčane objavlja Javno naročilo za Dograditev kanalizacijskega sistema Zgornje Poljčane – faza kanala 1.0 in 1.1, po sklopih.

Rok za oddajo ponudb: 13. 4. 2016 do 8.30 ure.

Javna razpisa za podelitev priznanj

Komisija za priznanja in odlikovanja Občinskega sveta Občine Poljčane objavlja

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2016

Rok za vložitev predlogov: do vključno petka, 8. 4. 2016

in

– Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2015

Rok za vložitev predlogov: do vključno petka, 8. 4. 2016

Posnetek 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – marec 2016
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti