Koledar dogodkov in prireditev – maj 2016
Teniška igrišča v Poljčanah
Napoved javnega razpisa za kmetijstvo v letu 2016

Občina Poljčane obvešča, da bo v mesecu maju 2016 objavila razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini  Poljčane za leto 2016 pod spremenjenimi pogoji, kakor sledi iz nadaljevanja:

Ukrep 1.) Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetij

Intenzivnost pomoči:

  • do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih vendar največ 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

 Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Intenzivnost pomoči:

–          do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih vendar največ 1.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo

Ukrep 2.) Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

Intenzivnost pomoči:

–          do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih vendar največ 3.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo

 

Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev:

–          Do sredstev po tem javnem razpisu niso upravičeni tisti, kateri so v letu 2015 prejeli pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev, nato pa na Občino Poljčane niso vložili zahtevka za izplačilo sredstev.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2016

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2016.

Rok: 9. 5. 2016 do 12.00 ure

Obvestilo za javnost – kresovi

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo upoštevati določene napotke. Le-ti so navedeni v pripetem dokumentu.

Dežurna služba za ogrebanje rojev čebel

Čebelarsko društvo Poljčane obvešča, da ima v času rojenja čebel organizirano dežurno službo za ogrebanje rojev.

V kolikor opazite rojenje čebel, prosimo, da to obvestite na telefon 041 826 690.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Postavitev majskih dreves
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Centralne čistilne naprave Občine Poljčane”
Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec april 2016