Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016.

Vloge lahko oddate v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljete po pošti.

Občina Poljčane obvešča, da je zaradi porabe sredstev za ukrep 1 (Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo), Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2016, za ukrep 1 zaključen. Vlogo je mogoče oddati le še za ukrep 2 (Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov), do porabe sredstev.

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Poljčane
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2016

Občina Poljčane obvešča, da je objavljen ponovni Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2016.

Rok oddaje prijave: 10. junij 2016 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija (javni razpis in prijavni obrazci) je na voljo na tej povezavi, lahko pa zanjo zaprosite tudi preko elektronske pošte obcina@poljcane.si.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete v tajništvo Občine Poljčane na telefonsko številko 02 8029 220.

8. občinski praznik Občine Poljčane
Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva občinske svetnike, politične stranke, društva, organizacije in ostalo zainteresirano javnost v občini Poljčane, da lahko podajo svoje predloge za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Rok za predložitev predlogov: do 3. 6. 2016

Besedilo javnega poziva:

Posnetek 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 17. maja 2016.
Video snemanje občinskih cest na območju občine Poljčane

Občane obveščamo, da bo predvidoma od ponedeljka, 9. maja 2016, do petka,  13. maja 2016 potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Poljčane.

Avto_video snemanje cestSnemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč  urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in NE bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno – kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost – snemanje cest.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o snemanju: Nataša Dvoršak, tel. 02 / 802 92 27, elek. pošta:  natasa.dvorsak@poljcane.si

Obvestilo o razveljavitvi javnega razpisa

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2016, objavljen na spletni strani Občine Poljčane, www.poljcane.si, z dne 5. 2. 2016 se razveljavi.