Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvi polovici leta 2016
Posnetek 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 28. junija 2016
Obvestilo Ambulante Poljčane

Obveščamo vas, da bo Ambulanta Poljčane od 18. 7. 2016 do 29. 7. 2016 ter še od 22. 8. 2016 do 26. 8. 2016 zaprta zaradi dopusta.

V nujnih primerih nadomešča Ambulanta dr. Colarića, obrnete pa se lahko tudi na dežurno ambulanto Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.