Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila

Občina Poljčane obvešča o javni razgrnitvi:

  • Dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane in
  • Okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti Okoljskega poročila za OPN Poljčane.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane, vsak delovni dan občinske uprave v času od 8.00 do 13.00 ure.

Javna razgrnitev bo potekala v času od torka, 7. 2. 2017 do vključno srede, 8. 3. 2017.

V sredo, 22. 2. 2017 ob 18.00 uri bo organizirana javna obravnava gradiva v prostorih Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na naslovu elektronske pošte: obcina@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le predlogi  in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in bodo imeli jasno navedene pripombe in predloge.

Gradivo je dostopno na tej povezavi (osveženo dne 6. 2. 2017).

 

Posnetek 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 25. 1. 2017
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2017
Informacije za uporabnike dimnikarskih storitev
Odločba Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Obvestilo – krajevni urad Poljčane

Obveščamo vas, da bo krajevni urad Poljčane v sredo, 18. 1. 2017 in v petek, 20. 1. 2017, zaprt.

Cenjene stranke obveščamo, da se lahko za morebitne informacije obrnete na sedež Upravne enote Slovenska Bistrica, na Kolodvorski 10, ali na telefonski številki: 02 805 5500 (centrala UE) ali na matično službo upravne enote  02 805 5552.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Upravna enota Slovenska Bistrica