Objava javnih razpisov
Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – maj 2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane.

Rok za oddajo prijav je 23. 5. 2017 do 10. ure (v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane).

Zdravje v občini Poljčane 2017

Spoštovani,

okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, zato lahko tudi odločevalci na lokalni ravni pomembno prispevate k dobremu zdravju svojih prebivalcev. V oktobru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prvič prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Projekt je bil v medijih in v strokovni javnosti zelo odmeven, prav tako je bil dober odziv s strani županov.

Kot smo napovedali, smo podobne informacije pripravili tudi v letošnjem letu: za vsako slovensko občino smo pripravili osveženo kratko publikacijo s prikazom ključnih kazalnikov zdravja, tveganega vedenja, preventive in umrljivosti, ki so jim dodane nove aktualne javnozdravstvene vsebine in kratek vsebinski opis zdravstvenega stanja v občini. Publikacije bomo z osveženimi podatki izdajali vsako leto v začetku aprila, dostopne pa so/bodo prek spletne aplikacije (obcine.nijz.si). Na tej spletni strani si lahko ogledate še več zanimivih vsebin, publikacije za druge občine, kartografske prikaze ter primerjave med letoma 2016 in 2017.

Prilagamo publikacijo za vašo občino in upamo, da si boste vzeli čas ter jo pregledali. Če potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na Olivero Stanojević Jerković (olivera.stanojevic@nijz.si) na območni enoti Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili in se po potrebi dogovorili tudi za podrobnejšo predstavitev publikacije.

Z lepimi pozdravi,

Olivera Stanojević Jerković, Vodja skupine za nenalezljive bolezni OE Maribor NIJZ

 

Teden ljubiteljske kulture, 12. – 21. maj 2017

Teden ljubiteljske kulture preko pestrega kulturnega dogajanja povezuje vse prebivalce Slovenije in zamejstva in izpostavlja ustvarjalni ter družbeni pomen ljubiteljske kulture v naši državi. V Tednu ljubiteljske kulture osveščamo javnost o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. V okviru TLK ljubiteljski ustvarjalci pripravijo okrog 1000 dogodkov vseh kulturnih zvrsti. TLK nastaja v sodelovanju z društvi, zvezami, šolami, vrtci, muzeji in galerijami, knjižnicami, drugimi organizacijami in posamezniki s podporo pokroviteljev, občin in lokalnih  skupnosti.

https://tlk.jskd.si/

TLK_telop_2017

Posnetek 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva politične stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane, kot soustanoviteljice javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. v nadzorni svet javnega podjetja.

Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji predlaganih kandidatov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., pošljite vključno do 03. 05. 2017 v zaprti kuverti s pripisom ne odpiraj – »javni poziv – nadzorni odbor OKP Rogaška Slatina«  na naslov: Občina Poljčane, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

 

Postavitev majskih dreves
Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja:

– Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure

 

– Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure

 

– Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – april 2017

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev, ki se bodo, na območju občine Poljčane, odvijali v mesecu aprilu 2017.