Tenis igrišča v Poljčanah
Koledar dogodkov in prireditev v Občini Poljčane – junij 2017
Uveljavljanje primera višje sile po spomladanski pozebi 2017
Obvestilo Upravne enote Slovenska Bistrica

Upravne naloge osnovnega državnega teritorialnega sistema splošne pristojnosti na prvi stopnji se praviloma izvajajo preko upravnih enot, ki zagotavljajo kakovostno in enako raven storitev na območju celotne države. Da so upravne storitve maksimalno dosegljive vsem krajanom oz. državljanom, pa kot način dela poslujejo še krajevni uradi. V Upravni enoti Slovenska Bistrica tako poslujeta krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici. V obeh navedenih krajevnih uradih izvajamo prav vse naloge, ki jih je objektivno moč opraviti dislocirano, to je izven sedeža upravne enote in tudi na ta način skušamo zagotoviti strankam kar najbolj prijazno poslovanje.

Upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu Poljčane, so:

 1. Osebne izkaznice
 2. Potne listine
 3. Matične zadeve (priznanje očetovstva, prijava smrti, izpiski iz matičnega registra)
 4. Smrtovnice
 5. Prijava-odjava prebivališča
 6. Potrjevanje obrazcev podpore volivcev
 7. Upravne overitve
 8. Evidenca gospodinjstev
 9. Potrdila iz uradnih evidenc
 10. Prijava sklenitve zakonske zveze
 11. Osebno dopolnilno delo in vrednotnice
 12. Temeljna kvalifikacija za voznike motornih vozil
 13. Vozniška dovoljenja
 14. Vožnja kandidata za voznika s spremljevalcem
 15. Priglasitev na vozniški izpit
 16. Reklamacija vozniškega dovoljenja
 17. Postopek z odvzetim, prevzetim (vrnitev) ali pogrešanim prometnim ter vozniškim dovoljenjem
 18. Ugotavljanje dolžne skrbnosti zaradi pogrešanja vozniškega ali prometnega dovoljenja
 19. Prijava na praktični in teoretični del vozniškega izpita
 20. Izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov
 21. Ponudbe o prodaji kmetijskih zemljišč, gospodarstev in gozdov (ponudb ne sprejema, obeša jih na oglasno desko in po preteku roka za objavo odstranjuje)

Upravna enota Slovenska Bistrica je s svoje strani podvzela vse, da je približala storitve prebivalcem in občanom. Vsi skupaj si želimo, da bodo občani nudene upravne storitve na krajevnih uradih v čim večji meri tudi koristili in s tem upravičili sedanjo časovno dinamiko delovanja krajevnega urada v Poljčanah tudi v prihodnje.

mag. Emil Trontelj, načelnik

 

Posnetek 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
9. občinski praznik Občine Poljčane