Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada Poljčane

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da bo krajevni urad v Poljčanah v petek, dne 1. 9. 2017 zaprt. Prav tako navedeni krajevni urad do nadaljnjega ne bo posloval ob sredah, predvidoma do konca leta.

Uradne ure na Krajevnem uradu Poljčane tako ostajajo:

– v torek od 8.00 do 11. 30 ure in od 12.00 do 15.00 ure in

– v petek od 8.00 do 11. 30 ure in od 12.00 do 13.00 ure.

 

V tem času si stranke lahko uredijo zadeve tudi na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonski številki:

–  02 805 5500 (centrala) za splošne informacije ali

–  02 805 5552 za informacije s področja matičnih zadev.

 

Upravna enota ima uradne ure:

– v ponedeljek   od 8.00 do 15.00,

– v torek           od 8.00 do 15.00,

– v sredo          od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00,

– v petek           od 8.00 ure do 13.00 ure.

 

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – september 2017
Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za izvedbo Referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

Objavljamo Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za izvedbo Referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper:

 

ZBIRANJE VLOG ZA OCENO ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017 – podaljšan rok!

Občina Poljčane obvešča, da je rok za oddajo vlog  – prijava škode zaradi posledic suše, podaljšan do 8. 9. 2017!

Občina Poljčane obvešča kmetijska gospodarstva, da na podlagi sklepa URSZR pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2017. Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu 2 najkasneje do 1. 9. 2017 v tajništvo Občine Poljčane.  Kulture, ki so bile zajete v pozebi, ne bodo vključene v oceno škode v suši.

OB ROB DOGODKA ORGANIZACIJE TURNIRJA V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKE NA MIVKI

Boris Vodušek s.p., Poslovna enota kava bar Frčo, organizira turnir v malem nogometu in odbojki na mivki. Turnir bo organiziran iz povsem poslovnega in promocijskega motiva po reklamiranju novo odprtega kava bara. Domnevamo, da se bo ob turnirju tržila tudi gostinska ponudba omenjenega kava bara.

Za izvedbo turnirja organizator potrebuje infrastrukturo, ki mu bo omogočila izvedbo željenega turnirja. Zato se je g. Boris pozanimal o možnosti najema javnih površin in posebnih prostor za izvedbo tega turnirja. Glede na dejstvo, da gre za povsem zasebno, poslovno in promocijsko dejavnost ni govora o tem, da bi lahko bil prispevek Občine v brezplačnem najemu potrebne infrastrukture. Pripravili smo Pogodbo o najemu javnih površin in posebnih prostorov. V Pogodbi so jasno opredeljene obveznosti najemnika. Opredeljeno je tudi plačilo za celodnevni najem javnih površin in posebnih prostorov. V Pogodbi ni govora o kakršnikoli donaciji v obliki košev za smeti. Res pa je, da je g. Boris Občini iz morebitnega nastalega dobička pri organizaciji turnirja ponudil donatorstvo v obliki košev za smeti. Za potrditev navedb lahko g. Boris Pogodbo javno objavi. Vendar pa je drugi del resnice v tem, da je do danes, 9. 8. 2017 do 10. ure, še ni niti podpisal in vrnil, tako, da pravno formalno nima urejenega najema javnih površin in posebnih prostorov. Turnirja v tem trenutku, torej, ne more izvesti.

Toliko za razjasnitev uvodnih okoliščin. V nadaljevanju moramo izrazili naše ogorčenje in zaščititi dobro ime Občine Poljčane kot institucije.

Omenjeni gospod si je, namreč, privoščil svojevrstno manipulacijo s katero izkorišča ime Občine kot institucije, ki ima svojo »težo« za novačenje sponzorjev in donatorjev. Hkrati pa omalovažuje in sramoti Občino kot institucijo, ki si mora pri svojem funkcioniranju pomagati na načine prosjačenja in zbiranja sredstev z akcijami za nabavo zanemarljivega stroška nabave košev za smeti!

Številni obrtniki, samostojni podjetniki, verjetno tudi kakšno podjetje, so pod pretvezo nabave in postavitve potrebnih košev za smeti na področju občine Poljčane dobili za Občino Poljčane, kot institucijo, ponižujoče pismo. Zato naj dodatno pojasnimo, da Občina Poljčane dodatnih košev za smeti ne potrebuje. Če bi jih, bi jih z lahkoto kupili, postavili in v nadaljevanju skrbeli tudi za njihovo praznjenje. Res je, da se pojavljajo redke pobude posameznih občanov o nabavi in postavitvi kakšnih dodatnih košev. Niso pa vezane na urbana središča in točke, kjer se zbira večje število ljudi. Zato v realizaciji pobude nismo odzivni.

Stanislav Kovačič,
župan