Gradnja Podvoza Poljčane

22. 5. 2018: Informacije o poteku gradnje 

Podvoz Poljčane

Dela na podvozu so v zaključni fazi izvedbe varovanja gradbene jame ( 1. faza ). Predvidoma bo varovanje zaključeno v zadnjem tednu maja 2018. Pripravlja se preusmeritev prometa na obvozno cesto ob Cesti ob Železnici, kamor bo promet preusmerjen v začetku meseca junija 2018. Po končanju varovanja se bo pristopilo k izkopu gradbene jame, kar bo vplivalo na povečanje prometa kamionov, zaradi odvoza materiala. OB glavni cesti, pri Zdravstvenem domu, se izvajajo dela na Mostu M1 čez potok Brežnica. S strani Direkcije RS za ceste je bilo pridobljeno soglasje za izvedbo priključka na glavno cesto v območju bodočega križišča. Za potrebe gradbišča se bo na tem  mestu vzpostavil gradbiščni priključek, kateri se bo nato nadgradil v križišče. Zaradi izvedbe priključka se bodo, v območju meje obdelave, ukinila parkirišča ob glavni cesti.

Zaradi faznosti izvedbe projekta, bo občasno prišlo do sprememb prometnega režima ter polovičnih zapor na sledečih cestah: Ob železnici, Tovarniška ulica, Bevkova ulica, Strma ulica in Bistriška cesta.

Žel. postaja Poljčane/Odprta proga

Ostala dela pri nadgradnji postaje ter odprte proge na območju občine Poljčane se večinoma izvajajo neposredno ob progi in izven javnih poti. Posebej bi želeli opozoriti na občasno izklopljene železniške prehode ( zaradi narave dela na tiru ). V slučaju takšnega dogodka je prehod vedno zaseden s čuvajem, kateri usmerja tako cestni kot železniški promet.  Občane prosimo za strpnost in upoštevanje navodil čuvajev, da ne bo prišlo do neljubih dogodkov.

Navedena dela se bodo izvajala v obdobju od 18.5. do 18.7.2018.

 

_______________________________________________

22. 2. 2018: Informacije o poteku gradnje

Dela na postaji Poljčane se bodo odvijala na dveh območjih, železniški postaji in podvozu s podhodom pod železnico. Med tem, ko bodo dela na podvozu s podhodom posegala v okolje mesta, bodo dela na postaji le v območju le te.

Glavna dela, s posegom v lokalno območje, se bodo pričela 5.3.2018 ( ob ugodnih vremenskih pogojih ). V začetku se bodo vzpostavile vse obvozne poti in priključki, potrebni za nemotene dostope lastnikov do njihovih nepremičnin. Po uspešni aktivaciji obvozov, se bo pristopilo k izvedbi mostička čez keson ceste v podvozu na cesti Ob železnici ( zahodna stran ).  Izvedla se bo varovalna ograja v območju Zdravstvenega doma in potrebni dostopi, tako da dela ne bodo ovirala delovanja le tega. Izvedel se bo gradbiščni priključek v območju navezave na Bistriško cesto, za potrebe izvedbe objekta mostu čez potok Brežnica in regulacije le tega. Prav tak se bo pristopilo k izvedbi prestavitev komunalnih vodov, potrebnih za nemoteno izvedbo del, predvsem v območju izvedbe novega dela ceste na zahodni strani žel. proge. V območju podvoza se bo izvajala prva faza, katera zajema izvedbo ½ podvoza pod tiroma 1 in 2, ter izvedbe kesona ceste na zahodni strani.

Zaradi faznosti izvedbe projekta, bo občasno prišlo do sprememb prometnega režima ter polovičnih zapor na sledečih cestah: Ob železnici, Tovarniška ulica, Bevkova ulica, Strma ulica in Bistriška cesta.

Navedena dela se bodo izvajala v obdobju od 5.3. do 8.6.2018.

_______________________________________________

26. 1. 2018:

Obveščamo vas, da je investitor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, v začetku januarja 2018 pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega podvoza s podhodom, ki bo nadomestil z zapornicami zavarovan železniški prehod pri železniški postaji Poljčane.

Z gradbenimi deli so pričeli 26. januarja 2018.

Izvajalec gradbenih del je podjetje Pomgrad d.d.

 

Več o projektu na: http://www.poljcane-slovenskabistrica.si/

 

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – februar 2018

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec februar 2018.

Koledarček februar 2018 1

Koledarček februar 2018 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posnetek 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 23. 1. 2018
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica«

Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Poljčane potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica« in sicer v času od četrtka, 18. 1. 2018 do petka, 16. 2. 2018.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišča parc. št. 954/3-del, 243/5, 240/4, 240/5 in 240/7, vse k.o. 778 Brezje pri Poljčanah.

Dokument bo razgrnjen v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka  je možen v času uradnih ur občinske uprave.

Javna obravnava dokumenta bo v torek, 6. 2. 2018 ob 17.00 uri, v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, Poljčane.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na elektronski naslov: natasa.dvorsak@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in imeli jasno navedene pripombe in predloge.

Dokumenti so dostopni na tej povezavi.

Letni program športa 2018
Obvestilo – Krajevni urad Poljčane

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da  krajevni urad v Poljčanah do nadaljnjega ob sredah ne bo posloval.

Uradne ure na krajevnem uradu Poljčane tako ostajajo:

– v torek od 8.00 do 11. 30 ure in od 12.00 do 15.00 ure in

– v petek od 8.00 do 11. 30 ure in od 12.00 do 13.00 ure.

 

V tem času si stranke lahko uredijo zadeve tudi na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonski številki:

–  02 805 5500 (centrala) za splošne informacije ali

–  02 805 5552 za informacije s področja matičnih zadev.

 

Upravna enota ima uradne ure:

– v ponedeljek   od 8.00 do 15.00,

– v torek           od 8.00 do 15.00,

– v sredo          od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00,

– v petek           od 8.00 ure do 13.00 ure.

 

2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, za operacije sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Kmetijske aktualne novice