Objava javnih razpisov
Koledar dogodkov in prireditev, april 2018

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec april 2018

Koledar_april 2018_1

Koledar_april 2018_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvestilo o zapori lokalne ceste Makole – Jelovec – Krasna

Obveščamo občane, da je lokalna cesta št. 440701 Makole – Jelovec – Krasna, v naselju Hrastovec pod Bočem, v bližini hiše s št. 12, zaradi plazu do nadaljnjega zaprta.

 

 

Vodomec Modraže

Objavljamo posnetek vodomca v Modražah.

Avtor posnetka je Vouk Ferdinand.

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Obvestilo – objava javnih razpisov za podelitev priznanj

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013, 67/2015, 36/2016) in 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016) Komisija za priznanja in odlikovanja Občinskega sveta Občine Poljčane

o b j a v l j a

1. Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2017. Rok oddaje predlogov: 10. april 2018.

2.  Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2018. Rok oddaje predlogov: 10. april 2018.