Obvestilo o spremembi poslovanja krajevnega urada Poljčane v času letnih dopustov

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča, da krajevna urada v Poljčanah in Oplotnici v času od 9. 7. 2018 do vključno 17. 8. 2018, ne bosta poslovala zaradi koriščenja rednega letnega dopusta.

V tem času si stranke lahko uredijo zadeve na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonski številki:

–  02 805 5500 (centrala) za splošne informacije ali

–  02 805 5552 za informacije s področja matičnih zadev.

 

Upravna enota ima uradne ure:

– v ponedeljek   od 8.00 do 15.00,

– v torek           od 8.00 do 15.00,

– v sredo          od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00,

– v petek           od 8.00 ure do 13.00 ure.

Hvala za razumevanje.

 

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – julij 2018

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec julij 2018.
Koledar_julij 2018_2 Koledar_julij 2018_1

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas je na spletni strani https://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/, v petek, 1. 6. 2018, objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in zato poziva lokalno prebivalstvo, javni, ekonomski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica k prijavi predlogov operacij za izvajanje »Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas 2014-2020« za leto 2018.

Podrobna vsebina Javnega poziva, razpisna dokumentacija ter vloga za prijavo operacije so objavljeni na spletni strani LAS Dobro za nas: https://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica do 1. 10. 2018 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Razvojno informacijski center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica in najkasneje do 1. 10. 2018 do 12:00 ure.

 

Hitrost ubija – vozimo pametno!

Neprilagojena hitrost je še vedno glavni vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje huje telesno poškodujejo oziroma se končajo s smrtnim izidom.

Ob preventivnih prikazovalnikih hitrosti »Vi vozite«, je izvajanje meritev s samodejnim merilnikom hitrosti eden izmed bolj učinkovitih ukrepov, ki zmanjšujejo povprečne hitrosti na cestah. Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo tako, v naslednjem tednu, izvedel meritve na občinskih cestah in na odsekih državnih cest v naseljih.

Z aktivnostmi, ki so namenjene umirjanju hitrosti, želimo okrepiti zavedanje prometnih udeležencev, da je neprilagojena hitrost lahko velika grožnja za nastanek najhujših prometnih nesreč, zato bi morali biti bolj pozorni na predpisane omejitve hitrosti in vožnjo vselej prilagoditi razmeram na cestah. Z nadzorom želimo dolgoročno vplivati na voznike, da spremenijo svoj slog vožnje, in sicer da vozijo čim bolj defenzivno, umirjeno ter da so pozorni na šibkejše udeležence v prometu.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole

Hitrost ubija_

Vabilo!

Spoštovani!

V počastitev dneva državnosti Vas vljudno vabimo na prireditev, ki bo v petek 22. junija, ob 20. uri v Domu športa in kulture v Poljčanah.

V programu, ki ga pripravlja Pevsko društvo Svete Cecilije župnije Poljčane bodo nastopili: Pevsko društvo Svete Cecilije župnije Poljčane, skupina Mlada srca in učenci Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane.

Slavnostni govornik bo Župan Občine Poljčane, gospod Stanislav Kovačič.

Prireditev bo povezoval Uroš Rober.

Za prijetno druženje po prireditvi bo do poskrbeli Društvo kmetic Poljčane in Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane.

Vabljeni!
Vabilo_dan državnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvestilo o popolni zapori ceste Žiče – Poljčane

Podjetje VOC Celje d.d. obvešča, da bo, na osnovi Zakona o cestah (Ur.list RS št.109/2010), zaradi preplastitve vozišča, popolna zapora regionalne ceste R3-688/1232 Žiče – Slov. Konjice,
od km 5,050 do km 7,330, na odseku Zbelovo-Lušečka vas.

Dela se bodo izvajala od 21.6.2018 do 23.6.2018.

Obvoz bo potekal na relaciji Žiče – Tepanje – Slov. Bistrica – Poljčane – Loče ter obratno in bo označen z ustrezno cestno prometno signalizacijo.

Zapora se bo izvedla po dovoljenju DRSI štev.: 37168-569/2018-RB, z dne 8.6.2018.

Odgovorna oseba izvajalca del: Damjan Maček (041/638-432).

Obvestilo o popolni zapori ceste Žiče – Poljčane

VOC Celje d. d. obvešča, da bo zaradi preplastitve poškodovanega vozišča ceste R3-688, odsek 1232 Žiče – Poljčane, od km 0,420 do km 1,500 (odsek ceste med Žičami in Ločami), popolna zapora od 18.06.2018 do 22.06.2018. Z deli bodo pričenjali ob 7.00 uri.

Dela se izvajajo po potrjenem Elaboratu zapore ceste št. 351/18

Prosijo za razumevanje.

 

Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane – junij 2018

Objavljamo Koledar dogodkov in prireditev v občini Poljčane za mesec junij 2018.

Koledar_junij 2018_1 Koledar_junij 2018_2

 

Vabilo na delavnice LAS

Spoštovani!

V petek, 01. 06. 2018, smo na naši spletni strani https://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/ ter v ostalih medijih objavili 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Za pomoč pri pripravi predlogov operacij za zainteresirane lokalne akterje organiziramo delavnice, na katerih bomo podrobneje predstavili razpisne pogoje in odgovorili na vprašanja glede priprave vloge ter pogojih za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev.

Delavnice bomo izvajali po celotnem območju LAS Dobro za nas, zato vljudno vabljeni!

Zaradi lažje organizacije delavnic pa vas prosimo, da udeležbo na delavnici, ki se je želite udeležiti, potrdite na tel. št. 02 620 22 70 ali na e-mail: las@ric-sb.si

Delavnice:

MakoleDom krajanov Makole, 19. 06. 2018 ob 17:00

Slovenska Bistrica: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, 20. 06. 2018 ob 17:00

Rače – Fram: Grad Rače – Bela dvorana, 21. 06. 2018 ob 17:00 

Poljčane: Razvojni center narave Poljčane, 22. 06. 2018 ob 17:00
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

Brezplačno izobraževanje za potencialne podjetnike in podjetnike začetnike

V okviru projektnih aktivnosti SPOT svetovanje Podravje RIC Slovenska Bistrica vabi  vse potencialne podjetnike, ki se pripravljajo na samostojno podjetniško pot in podjetnike začetnike, ki jim primanjkuje osnovnega podjetniškega znanja, da se udeležijo sklopa dveh brezplačnih izobraževanj:

  1. JE PODJETNIŠTVO ZAME? 26.-27. junija 2018, 16.00-19.45 sejna soba RIC Slovenska Bistrica (Trg svobode 5, Slovenska Bistrica).
  2. KAJ MORAM VEDETI KOT PODJETNIK? 3.-4. julija 2018, 16.00-19.45 sejna soba RIC Slovenska Bistrica (Trg svobode 5, Slovenska Bistrica).

Program in prijave v prilogi.

 

 

Podpis koncesijske pogodbe za energetsko prenovo javnih objektov

Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas in konzorcij družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d ter PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o smo 7. 6. 2018 podpisali pogodbo za energetsko prenovo javnih stavb.

Projekt »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občin Kidričevo, Poljčane, Sv. Trojica v Slov. goricah, Trnovska vas« obravnava izvedbo celovite energetske sanacije petih objektov z vzpostavitvijo sistema energetskega upravljanja objektov v prihodnje po modelu energetskega pogodbeništva.

Občina Poljčane v projekt vključuje energetsko sanacijo Osnovne šole s telovadnico. Ukrepi sanacije so:

  1. Energetsko upravljanje objektov
  2. Prenova primarnega vira toplote – vgradnja TČ
  3. Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje
  4. Energetska sanacija prezračevanja telovadnice
  5. Menjava stavbnega pohištva telovadnice
  6. Prenova razdelilca – sekundarni del
  7. Prenova notranje razsvetljave objektov

Investicijska vrednost ukrepov za Občino Poljčane znaša 405.629,50 €, od tega bo projekt  v višini 162.251,80 € (40 %) sofinanciran  iz kohezijskih sredstev, 203.220,38 € (50,1 %)  iz sredstev zasebnega partnerja in 40.157,32 € (9,9 % ) iz lastnih sredstev.

Dela se bodo izvajala od junija 2018 do novembra 2018.

DSCN8276 DSCN8281

 

10. poljčanski tek – rezultati in fotografije
9. MTB kolesarski vzpon na Boč 2018 – rezultati