Razstava likovnih del učencev Osnovne šole Kajetana Koviča ob 100-letnici rojstva Erne Starovasnik

Občina Poljčane vas v sodelovanju z Osnovno šolo Kajetana Koviča in KUD-om Janko Živko vabi na otvoritev razstave likovnih del učencev Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, ki bo v prostorih Občine Poljčane, v sredo, 13. 2. 2019, ob 17. uri. Razstava je posvečena 100-obletnici rojstva Erne Starovasnik.

Erna Starovasnik

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Bazenski kompleks (EUP ZGP3).
Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. Pisne predloge za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., je potrebno oddati vključno do 15. 2. 2019 do 12.00 ure.

Javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane. Pisne predloge za imenovanje članov vaških odborov na območju občine Poljčane, je potrebno oddati vključno do 1. 3. 2019 do 12.00 ure.

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Pisne predloge za imenovanje  predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, je potrebo oddati vključno do 15. 2. 2019 do 12.00 ure.