Koledar dogodkov za mesec APRIL 2019

Objavljamo pester koledar dogodkov, ki se bodo odvijali v mesecu aprilu 2019 in vas vabimo k udeležbi in sodelovanju.

april 1 april 2

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
PONOVNI POZIV K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA ČLANE VAŠKIH ODBOROV

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Poljčane, občane ter društva in organizacije s sedežem v Občini Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje članov vaških odborov za območje naselij Hrastovec po Bočem, Krasna in Studenice, kjer sta za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebna še dodatna 2 člana, za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, kjer so za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potrebni še dodatni 4 člani in za območje naselja Poljčane, kjer je za zadostno število članov vaškega odbora skladno z odlokom potreben še dodatni član.

Pisne predloge s soglasji, ki so v prilogi javnega poziva pošljite do vključno ponedeljka, 8. 4. 2019 do 12.000 ure na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si

 

Gregorjevanje v Studenicah

Turistično društvo Samostan Studenice vabi v Studenice na Gregorjevanje, v nedeljo, 17. 3. 2019 ob 15. uri.

Gregorjevanje

Javni razpis za podelitev priznaj za športne dosežke in Javni razpis za podelitev občinskih priznanj.
Dogodki Glasbene šole Slovenska Bistrica
Objava javnih razpisov
Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2019
Brezplačna Podjetniška šola za mlade inovativne podjetnike in mlada “start-up” podjetja

Poziv za vključitev v brezplačno Podjetniško šolo, ki je namenjena za potencialne inovativne podjetnike in mlada “start-up” podjetja.

 

Brezplačna delavnica z naslovom Poškodbe pri delu in regresni zahtevki

RIC Slov. Bistrica organizira v okviru projekta SPOT Svetovanje Podravje brezplačno delavnico z naslovom Poškodbe pri delu in regresni zahtevki. Potekala bo 13.3.2019, od 13. do 15. Ure, v prostorih RIC Slovenska Bistrica.

 

Koledar dogodkov in prireditev – marec 2019

Objavljamo koledar dogodkov in prireditev za mesec marec in vas vabimo k sodelovanju in udeležbi.

marec 1 marec 2

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019
Objavljamo posnetek 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, ki je bila 27. 2. 2019