Razkuževanje javnih površin v naši občini (objava 31. 3. 2020 ob 10.42)

Spoštovani občani,

javne točke kot so bankomati, ograje, svečomat ipd. večkrat dnevno razkužuje ekipa prve pomoči CZ in PGD Poljčane.

Vsem občanom svetujemo, da se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika veliko število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene. Prosimo vas, da poskrbite za vse preventivne ukrepe: ne dotikajte se oči, nosu in ust, redno si umivajte roke z milom in vodo ali razkužujte. Upoštevajte pravila higiene kašlja, v primeru, da zbolite, vas prosimo, da ostanete doma in se izogibajte stikom z ljudmi.

Štab CZ občine Poljčane
Poveljnik CZ občine Poljčane, Mirko Slatenšek
Po hrano k lokalnim ponudnikom (objava 30. 3. 2020 ob 10.54)

Objavljamo osvežen seznam lokalnih ponudnikov v občini Poljčane, kjer lahko v teh kriznih časih kupite kvalitetno, domačo in predvsem zdravo hrano.

Občanom priporočamo, da ponudnika pokličejo po telefonu in naročijo želeno. Naročeno naj gre iskat ZDRAVA oseba, brez kliničnih znakov obolenj zgornjih dihal ali drugih bolezni.
Preprečimo širjenje okužbe s koronavirusom. Ravnajmo odgovorno.

Hkrati pozivamo preostale ponudnike, ki bi želeli da jih pripišemo na seznam, da le to sporočijo na jelka.hribernik@poljcane.si

Varnostni nasveti za potrošnike, ki se odločijo za nakup na kmetiji:

 1. V kolikor ste zboleli ali čutite bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), pod nobenim pogojem ne odhajajte po nakupih!
 2. Pred obiskom pokličite na kmetijo in se dogovorite za čas obiska, za pridelke in izdelke in po možnosti tudi za končno ceno.
 3. Če je mogoče, se dogovorite za brezstični nakup (predplačilo in prevzem naročenega na določenem mestu).
 4. Na kmetijo pojdite sami.
 5. Prinesite svojo embalažo, a pri tem poskrbite za ustrezno higieno.
 6. Ne dotikajte se ničesar po nepotrebnem.
 7. Upoštevajte varnostno razdaljo (2 m) in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe.
 8. Pomislite tudi na druge in kupite samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
 9. Uporabljajte zaščitno masko .

Imejte v mislih, da glede na študije virus ostaja aktiven:

 • Na kartonu, papirju – 24 ur
 • Kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3 dni
 • Na bakrenih površinah – do 4 ure
 • V kapljicah v zraku – do 3 ure (običajno prej padejo na tla).

Opravljanje nakupov za ranljive skupine (objava 29. 3. 2020 ob 21.54)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 30. marca 2020

Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  narekuje, da nakupe v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo  izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine od 8.00 do 10.00 ure se želi to ranljivo skupino dodatno zaščiti tako, da se jo loči od ostale skupine potrošnikov.

Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča (objava 29. 3. 2020 ob 21.44)
Velikonočni prazniki v času epidemije COVID-19 (objava 29. 3. 2020 ob 19.41)

Spoštovani,

objavljamo priporočila slovenskih škofov za praznovanje velikonočnih praznikov v času epidemije.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 19. marca 2020 vsem škofom
posredovala navodila in predloge za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19. Na osnovi
omenjenega dokumenta so slovenski škofje ordinariji na 23. redni seji Stalnega sveta SŠK, ki je
24. marca 2020 potekala po videokonferenci, sprejeli naslednja navodila za obhajanje
velikonočnih praznikov v Sloveniji v času epidemije.

 

Portal za zaposlitve

Spoštovani,

objavljamo povezavo do brezplačnega portala za zaposlitve  https://zaposlitve.orgTa portal je namenjen slovenskemu gospodarstvu, da vsi skupaj ublažimo posledice brezposlenosti, ki sledijo po karanteni.

 

 

 

 

Dovoljene izjeme od prepovedi kurjenja v naravnem okolju v občini Poljčane (objava 23. 3. 2020 ob 17.49)

DOVOLJENE IZJEME OD PREPOVEDI KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU V OBČINI POLJČANE

Občinski štab Civilne zaščite je izdal odredbo o dopolnitvi odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane z dne 17. 3. 2020, ki velja od 23. 3. 2020 od 17. ure do preklica – za preprečevanje škode zaradi morebitne pozebe ali prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja.

Kot je že pojasnjeno v »Dodatku k Razglasu – pozeba« je kljub odrejeni prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane slednje vseeno dovoljeno zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih (sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih). V času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19 pa lahko lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov zaradi poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot v času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, izjemoma izvajajo kurjenje v naravnem okolju tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Občane pozivamo k doslednemu upoštevanju prepovedi in dovoljenih izjem, tako da bodo prostovoljni gasilci na voljo za potrebe zagotavljanja pomoči prizadetim zaradi širjenja koronavirusa.

Poljčane, 23. 3. 2020

 

Poziv poveljnika civilne zaščite občine Poljčane (objava 23. 3. 2020 ob 12.05)
Po hrano k lokalnim ponudnikom

V teh neugodnih časih lahko nekatera živila kupite tudi pri lokalnih ponudnikih. V tabeli objavljamo seznam ponudnikov in izdelkov, ki so na voljo.

Občanom priporočamo, da ponudnika pokličejo po telefonu in naročijo želeno. Naročeno naj gre iskat ZDRAVA oseba, brez kliničnih znakov obolenj zgornjih dihal ali drugih bolezni.
Preprečimo širjenje okužbe s koronavirusom. Ravnajmo odgovorno.

Hkrati pozivamo preostale ponudnike, ki bi želeli da jih pripišemo na seznam, da le to sporočijo na jelka.hribernik@poljcane.si

Varnostni nasveti za potrošnike, ki se odločijo za nakup na kmetiji:

 1. V kolikor ste zboleli ali čutite bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), pod nobenim pogojem ne odhajajte po nakupih!
 2. Pred obiskom pokličite na kmetijo in se dogovorite za čas obiska, za pridelke in izdelke in po možnosti tudi za končno ceno.
 3. Če je mogoče, se dogovorite za brezstični nakup (predplačilo in prevzem naročenega na določenem mestu).
 4. Na kmetijo pojdite sami.
 5. Prinesite svojo embalažo, a pri tem poskrbite za ustrezno higieno.
 6. Ne dotikajte se ničesar po nepotrebnem.
 7. Upoštevajte varnostno razdaljo (2 m) in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe.
 8. Pomislite tudi na druge in kupite samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
 9. Če je možno, uporabljajte zaščitno masko .

Imejte v mislih, da glede na študije virus ostaja aktiven:

 • Na kartonu, papirju – 24 ur
 • Kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3 dni
 • Na bakrenih površinah – do 4 ure
 • V kapljicah v zraku – do 3 ure (običajno prej padejo na tla)

 

Prepoved kurjenja v naravi (objava 17. 3. 2020 ob 11.22)
Županov poziv prostovoljcem (objava 17. 3. 2020 ob 9.50)

Spoštovani!

V imenu občanov Občine Poljčane se  tokrat na vas, obračam s splošno družbeno-koristno prošnjo, da bi – v kolikor ste zdravi in za delo pripravljeni – pomagali soobčanom v stiski.

Kot ste zagotovo že seznanjeni se Slovenija trenutno nahaja v izrednih razmerah uradno razglašene epidemije koronavirusa Covid-19, s ciljem preprečitve in zajezitve širjenja katere in seveda posledično ohranitve čim večjega števila življenj, so bili sprejeti številni ukrepi na nacionalnem nivoju (zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov, prepoved neposrednega opravljanja storitev in prodajanja blaga potrošnikom, ustavitev javnega prometa ipd.). Zato je ohromljeno in močno okrnjeno delovanje celotne države, kar sedeva najbolj in neposredno občutimo na primarnem, to je lokalnem nivoju. Vendarle pa je čim bolj nemoteno delovanje nekaterih družbenih sistemov in gospodarskih panog tudi v teh izrednih razmerah nujnega pomena, da ne razpade celotna družbeno-politična ureditev – zlasti gre tu za delovanje zdravstvenega sistema (v najširšem smislu) in zaposlenih v njemu, policijsko-varnostnega sistema, nujnih gospodarskih javnih služb (pokopališke in pogrebne dejavnosti, odvoza odpadkov, zagotavljanja preskrbe s pitno vodo …), energetike (tako elektrike, kot drugih energentov) ipd.

V teh za njuno delovanje države izredno potrebnih storitvenih dejavnostih so zaposleni tudi občani in občanke Občine Poljčane, ki imajo mlajše otroke, ki potrebujejo varstvo. Prav tako na območju naše občine živijo občani, ki nimajo sorodnikov, niti sami niso mobilni in si ob sprejetih izrednih ukrepih ne morejo zagotoviti dobave živil ali zdravil. Poleg tega te izredne razmere in z njimi povezana kopica informacij in podatkov, povzroča pri mnogo ljudeh veliko zmedenost in mnogo nejasnosti, pri nekaterih pa posledično tudi veliko psihično, občasno pa tudi fizično stisko.

Ker ste občani Občine Poljčane že velikokrat dokazali, da ste energije, znanja in infomacij ter svežih idej, predvsem pa sočutja do soljudi polni ljudje z velikim srcem, vas v imenu vseh občanov v stiski pozivam, da razmislite – seveda zgolj v primeru, da ste popolnoma zdravi:

– ali ste pripravljeni nuditi varstvo mlajšim otrokom (od 2 do cca. 10 let), da bi tako so pomagali pri nujnem varstvu otrok tistim staršem, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah,

– ali ste pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev  in obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili,

– ali ste pripravljeni nuditi psihosocialno pomoč soobčanom v stiski.

Pozivamo vas, da kot odgovoren del naše družbene skupnosti, dobro razmislite o zgornjem pozivu in v primeru, da ste katerokoli od potrebnih oblik solidarnostne skupnostne pomoči pripravljeni nuditi to sporočite na e-naslov: cz.obcinapoljcane@gmail.com ali tel. številko 064 243 990.

Hkrati vas pozivam, da v tej izredni situaciji ponovno stopimo skupaj in pomagamo drug drugemu ter tako pokažemo, da je res v slogi moč! Hvala!

S spoštovanjem!

Stanislav Kovačič, župan

Omejitev pogrebnih protokolov
Prepovedi obratovanja, prometa in zbiranja

Spoštovani občani,

zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 že od nedelje 15. 3. 2020 oz. od danes, ponedeljka 16. 3. 2020, od 00.00 ure dalje veljajo naslednji ukrepi:

 

 1. Prepoved obratovanja vseh lokalov, ki velja od 16. 3. 2020 ob 00.00 uri – na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020) (začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, welnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo)
 2. Prepoved pometa z zaščitnim sredstvi (maske, rokavice…), ki velja od 15. 3. 2020 ob 19.00 uri – na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020)
 3. Prepoved zbiranja ljudi v vzgojno izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah, visokošolskih zavodih..) …), ki velja od 16. 3. 2020 ob 09.00 uri – na podlagi – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020) – začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prilagamo še nekaj obvestil o prilagoditvi raznih potreb državljanov, prejetih iz pristojnih ministrstev zaradi epidemije COVID-19:

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE:

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT:

MINISTRSTVO ZA KULTURO:

Poziv občanom in občankam: COVID-19 (coronavirus)

Poveljnik Civilne zaščite in župan Občine Poljčane pozivata občane k ukrepom ob razširitvi epidemije COVID-19 (coronavirus).

Kontaktna številka in e-naslov: 064 243 990, cz@poljcane.si

Obvestilo Župana

Spoštovane občanke, spoštovani občani, objavljamo sporočilo župana občine Poljčane, Staneta Kovačiča, ob epidemiji coronavirusa.

Telefonska številka v primeru nujne pomoči obolelim

Občina Poljčane objavlja telefonsko številko štaba civilne zaščite, na katero lahko pokličejo OBOLELI ZA CORONAVIRUSOM, ki bodo poslani v domačo oskrbo in ne bodo imeli možnosti zagotovitve z nujnimi življenjskimi dobrinami (hrana, zdravila,…).

Telefonska številka: 064 243 990, elektronski naslov: cz@poljcane.si

Zbir obvestil v zvezi s coronavirusom prejetih iz pristojnih ministrstev

Spoštovani,

Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom včeraj, 12. 3. 2020, razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi državni načrt. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem sledimo včerajšnji razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije.

Odredba je začela veljati 12. marca 2020 ob 18. uri.

Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju pošilja zbir obvestil, ki jih v zvezi s pojavom koronavirusa pripravljajo pristojne službe:

MINISTRTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI:

Zakon je na voljo v priponki.

 

MINISTRTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT:

 

MINISTRTVO ZA JAVNO UPRAVO:

 

MINISTRTVO ZA INFRASTRUKTURO:

 

MINISTRTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO:

 

MINISTRTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO:

 

MINISTRTVO ZA KULTURO:

 

 

Omejitve pri poslovanju Komunale Slovenska Bistrica – coronavirus

Komunala Slovenska Bistrica obvešča o sprejetih omejitvah pri poslovanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. zaradi širjenja koronavirusa:

Hvala za razumevanje.

Obvestilo o začasnem prenehanju izvajanja brezplačnih prevozov
Obvestilo za starše vrtčevskih otrok – coronavirus