4. mednarodna konferenca INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET

13. in 14. septembra bo v Poljčanah potekal edinstven dogodek v evropskih in svetovnih prizadevanjih za trajnostni razvoj. Konferenco o povezovanju lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanju integralnih zelenih rešitev organizirajo Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve in Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, v sodelovanju z več drugimi institucijami in organizacijami.

Mednarodna konferenca 13. septembra se bo skupaj z delavnico, osredotočeno na praktične rešitve (14.9.), odvijala okrog naslednjih tem in vsebinskih sklopov:

  • Integralno oplemeniten in z evropskim kontekstom obogaten trajnostni razvoj organizacij, skupnosti, občin in regij v Sloveniji, z možnostjo nadgradnje praktičnih modelov v celostne projekte integralne zelene družbe in ekonomije.
  • Razmislek o Sloveniji kot prostoru za učenje o trajnostnem razvoju.
  • Integralni pristop v Afriki, obetavna pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta tudi v okviru afriško-evropskega sodelovanja.

4. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet je namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in različnih sektorjev (od globalnih izzivov do razvoja regij in lokalnih skupnosti ter vzgoje in izobraževanja), vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Potekala bo v prostorih Vrtca Poljčane, Dravinjska cesta 28.

Več informacij o dogodku v napovedi. Konferenca 13.9. bo potekala v slovenščini, z zagotovljenim prevodom v angleščino, delavnica 14.9. pa samo v angleščini.

Več informacij je na voljo na TEJ povezavi.

Prijava na konferenco

Prijava na delavnico