Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati živ!

Od 13. – 26. januarja 2014 poteka preventivna akcija o nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo s sloganom ”Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati živ!”.

Cilja akcije, ki jo koordinira Javna agencija RS za varnost prometa, sta:

ZMANJŠATI STOPNJO UPORABE MOBILNEGA TELEFONA MED VOŽNJO in

POVEČATI STOPNJO ZAVEDANJA VOZNIKOV IN VOZNIC O NEVARNOSTI UPORABE MOBILNEGA TELEFONA MED VOŽNJO

Slovenska zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, a le v primeru, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje ali brezžična slušalka za uho, tako da vozniku pri tem ni treba fizično upravljati telefonskega aparata. 35. člen Zakona o pravilih cestnega prometa opredeljuje prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem spada tudi voznikova uporaba telefona. Za voznike, ki se ravnajo v nasprotju z zakonsko določbo, je predpisana globa 120 €.

Raziskave kažejo, da kar 57 % klicev opravimo med vožnjo, zato je edino pravilno in tudi varno, da se v primeru nujnega pogovora ustavimo na postajališču, ugasnemo vozilo in klic opravimo v miru. Uporaba mobilnega telefona med vožnjo je pogosto eden od dejavnikov za nastanek prometne nesreče. Obvarovati želimo čim več življenj na naših cestah, zato se moramo zavedati tudi široke problematike uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.