Gradnja Podvoza Poljčane

22. 2. 2018: Informacije o poteku gradnje

Dela na postaji Poljčane se bodo odvijala na dveh območjih, železniški postaji in podvozu s podhodom pod železnico. Med tem, ko bodo dela na podvozu s podhodom posegala v okolje mesta, bodo dela na postaji le v območju le te.

Glavna dela, s posegom v lokalno območje, se bodo pričela 5.3.2018 ( ob ugodnih vremenskih pogojih ). V začetku se bodo vzpostavile vse obvozne poti in priključki, potrebni za nemotene dostope lastnikov do njihovih nepremičnin. Po uspešni aktivaciji obvozov, se bo pristopilo k izvedbi mostička čez keson ceste v podvozu na cesti Ob železnici ( zahodna stran ).  Izvedla se bo varovalna ograja v območju Zdravstvenega doma in potrebni dostopi, tako da dela ne bodo ovirala delovanja le tega. Izvedel se bo gradbiščni priključek v območju navezave na Bistriško cesto, za potrebe izvedbe objekta mostu čez potok Brežnica in regulacije le tega. Prav tak se bo pristopilo k izvedbi prestavitev komunalnih vodov, potrebnih za nemoteno izvedbo del, predvsem v območju izvedbe novega dela ceste na zahodni strani žel. proge. V območju podvoza se bo izvajala prva faza, katera zajema izvedbo ½ podvoza pod tiroma 1 in 2, ter izvedbe kesona ceste na zahodni strani.

Zaradi faznosti izvedbe projekta, bo občasno prišlo do sprememb prometnega režima ter polovičnih zapor na sledečih cestah: Ob železnici, Tovarniška ulica, Bevkova ulica, Strma ulica in Bistriška cesta.

Navedena dela se bodo izvajala v obdobju od 5.3. do 8.6.2018.

_______________________________________________

26. 1. 2018:

Obveščamo vas, da je investitor, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, v začetku januarja 2018 pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega podvoza s podhodom, ki bo nadomestil z zapornicami zavarovan železniški prehod pri železniški postaji Poljčane.

Z gradbenimi deli so pričeli 26. januarja 2018.

Izvajalec gradbenih del je podjetje Pomgrad d.d.

 

Več o projektu na: http://www.poljcane-slovenskabistrica.si/