Javna dražba za nepremičnine – glavno skladišče LIP Poljčane d.d. v stečaju

PISO_karta LIP skladiščeStečajni upravitelj dolžnika Lesno industrijsko podjetje Poljčane d.d. – v stečaju, je dne 3. 12. 2014 na spletnem portalu AJPES objavil Javno dražbo za nepremičnine – glavno skladišče, ki bo dne 21.1.2015 ob 10:00 uri v sejni sobi Odvetniške družbe Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o. na naslovu Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje.

Besedilo javne dražbe: