Javna predstavitev dodatkov k občinskem načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Poljčane

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) objavljamo dodatka k Načrtu zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v občini Poljčane, in sicer:

– Načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida v občini Poljčane, verzija 1.0,

– Načrt sprejema in namestitve ogroženih oseb iz Podravja, verzija 1.0

Javna predstavitev predloga dodatkov traja 15 dni od objave na spletni strani Občine Poljčane.

V tem času lahko zainteresirani podajo pisna mnenja in predloge k predlogu načrta, tako da jih posredujejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane s pripisom »načrti zir«.