JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 2. redni seji, dne 29. 1. 2019, obravnaval Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2019 in sprejel Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2019.

Sklep in navodila v zvezi z vlaganjem predlogov in pripomb so objavljena v spodnjih prilogah: