Javni poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane. Pisne predloge za imenovanje članov vaških odborov na območju občine Poljčane, je potrebno oddati vključno do 1. 3. 2019 do 12.00 ure.