Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva občinske svetnike, politične stranke, društva, organizacije in ostalo zainteresirano javnost v občini Poljčane, da lahko podajo svoje predloge za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Rok za predložitev predlogov: do 3. 6. 2016

Besedilo javnega poziva: