Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. Pisne predloge za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., je potrebno oddati vključno do 15. 2. 2019 do 12.00 ure.