Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Pisne predloge za imenovanje  predstavnika Občine Poljčane v svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, je potrebo oddati vključno do 15. 2. 2019 do 12.00 ure.