Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnih odborov ter njihovih namestnikov na voliščih na območju občine Poljčane za lokalne volitve v letu 2018

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev t.j. do 13. 9. 2018 podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Pisne predloge skupaj s soglasjem in izjavo lahko posredujete do 13. 9. 2018 na naslov Občina Poljčane, Občinska volilna komisija, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, na e-naslov: obcina@poljcane.si ali po faksu na št. 02/8029 226.