Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2013/2014