Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane.

Rok za oddajo prijav je 23. 5. 2017 do 10. ure (v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane).