Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2015