Javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2016/2017

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica je objavil Javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2016/2017.

Vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2016/2017 bo potekal v mesecu aprilu.

V aprilu lahko starši dobijo Vloge za vpis otroka v vrtec v vseh enotah, na sedežu vrtca Zidanškova 1/a Slovenska Bistrica in na spletni strani  vrtca.

Več: