Javno naročilo za Dograditev kanalizacijskega sistema Zgornje Poljčane – faza kanala 1.0 in 1.1, po sklopih

Občina Poljčane objavlja Javno naročilo za Dograditev kanalizacijskega sistema Zgornje Poljčane – faza kanala 1.0 in 1.1, po sklopih.

Rok za oddajo ponudb: 13. 4. 2016 do 8.30 ure.