Letno poročilo o delovanju Programa SVIT za leto 2019

Objavljamo Letno poročilo o delovanju Programa SVIT za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. V tabelah je zbranih nekaj podatkov tudi za našo občino.